Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Komunikat Zarządu i Związków Zawodowych do Pracowników z dnia 09.06.2017 o podpisaniu nowego ZUZP. 10.06.2017
komentarze ...
Manifestacja ZZ VEŁ S.A. w mediach - Łódź 29.11.2016 r. - 29.11.2016
komentarze ...
Manifestacja ZZ VEŁ S.A. - Łódź 29.11.2016 r. - 29.11.2016

komentarze ...
Związki Zawodowe działające w Veolia Energia Łódź S.A. pozwane prewencyjnie przed Sąd przez Pracodawcę. 15.11.2016

prasa_logo.jpg   Pracodawca wnosi do Sądu o ustalenie, że w związku ze zgłoszeniem przez Związki Zawodowe żądań obejmujących przedmiot sporu zbiorowego, zainicjowanego w dniu 20 września 2016 r. – pomiędzy Związkami Zawodowymi i Pracodawcą nie powstał i nie istnieje spór zbiorowy.
   Dodatkowo Pracodawca uważa, że Związkom Zawodowym nie przysługują w związku z tym prawa wynikające z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (w tym prawo organizowania akcji protestacyjnej lub strajku).
   Zwracamy uwagę, spór zbiorowy powstaje z mocy prawa, a wyrażony przez Pracodawcę pogląd prawny w tej sprawie nie ma znaczenia. Obowiązek Pracodawcy jest bezwarunkowy i jego wykonanie nie może zależeć od jego oceny przedmiotu sporu zbiorowego. Ustawodawca nie dał takiego uprawnienia ustawowego pracodawcy, a dokonywanie wykładni rozszerzającej przez pracodawcę jest nieuprawnione (nie ma zdolności prawotwórczej).

   Twierdzenie przez Pracodawcę, że spór zbiorowy "nie powstał" jest niedorzeczne, gdyż nie uwzględniając już nawet wyżej wymienionej podstawy prawnej - nie można zaprzeczyć zaistnienia stanu faktycznego, tzn. zaprzeczyć, że coś się zdarzyło (złożenia pisemnych żądań w piśmie inicjującym spór zbiorowy i jego samoistnego uaktywnienia się po wyznaczonym terminie nie spełnienia żądań). Można w subiektywnym kryterium oceniać spór zbiorowy – nie można jednak twierdzić, że on nie powstał. Jest to swoiste zaklinanie rzeczywistości. To tak jakby ktoś się nie zgadzał z faktem, że spadł deszcz.

komentarze, czytaj dalej ...
Protest pracowników Veolia Energia Łódź S.A. w Warszawie. 08.09.2016

Kontakt24

komentarze ...
Spotkanie Przewodniczących Związków Zawodowych działających w Veolia Energia Łódź S.A. 19.08.2016

prasa_logo.jpg   W dnu dzisiejszym (19 sierpnia 2016 r.) w Swolszewicach Małych, w trakcie obrad Koalicji Związków Zawodowych Grupy Veolia w Polsce, odbyło się odrębne posiedzenie Przewodniczących Związków Zawodowych działających w Veolia Energia Łódź S.A.:

  • ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.
  • NSZZ Pracowników Veolia Energia Łódź S.A.
  • OZ NSZZ Solidarność Veolia Energia Łódź S.A.
  • ZZ Inżynierów i Techników Veolia Energia Łódź S.A.
  • ZZ Pracowników Administracji Przemysłowej Veolia Energia Łódź S.A.
  • ZZ Pracowników Bocznic Veolia Energia Łódź S.A.

   Na posiedzeniu uzgodniono wspólną, jednolitą politykę Związków Zawodowych, dotyczącą sposobu negocjacji zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, zapowiedzianych w Biuletynie Zarządu Veolia Energia Łódź S.A.

komentarze ...