Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Walne Zebranie Delegatów ZZPRC - 17.03.2015. 17.03.2015

zzprc_logo_small.gif   W dniu dzisiejszym odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Dalkia Łódź S.A.

   Po przyjęciu przez Delegatów sprawozdań z działalności Prezydium Związku, działalności finansowej i działalności Komisji Rewizyjnej w 2014 roku, udzielono absolutorium dla Zarządu i przyjęto Preliminarz finansowy na rok 2015.

   Przyjęto dofinansowanie Imprezy Związkowej, która w tym roku odbędzie się 15 maja w restauracji "Congresowa" na Alei Politechniki 4.
   Przyjęto sfinansowanie tradycyjnych już gadżetów promocyjnych dla Członków Związku.
   Ustalono terminy szkoleń związkowych, które podobnie jak w roku ubiegłym odbędą się w Swolszewicach, lecz tylko w dwóch terminach (oszczędności) tj. 18-20 maja i 1-3 czerwca.

   W trakcie Zebrania dokonano wyboru nowych Władz Związku.
Przewodniczącym Związku został - kol. Zbigniew Tomasik EC4,
PIerwszym Zastępcą Przewodniczącego - kol. Dariusz Domański EC3,
Skarbnikiem - kol. Hilary Kajak EC4,
Sekretarzem - kol. Adam Konewka EC2,

   Wybrano też skład nowej Komisji Rewizyjnej.
W Jej skład weszli:
kol. Janusz Włodarczyk EC4,
kol. Marek Chmielecki EC3,
kol. Marcin Chechła EC2.

   Zastępcami Przewodniczącego Związku na poszczególych Zakładach, zostali:
EC2 - kol. Arkadiusz Kowalczyk,
EC3 - kol. Piotr Wasilewski,
EC4 - kol. Sławomir Błasiak,
ZSC - kol. Leszek Wachtryk.

   Zarząd Związku rekomendował też trzech naszych kolegów do Wyborów na członków Rady Nadzorczej Veolii Energia Łódź S.A.
Rekomendację otrzymali:
kol. Zbigniew Tomasik,
kol. Hilary Kajak,
kol. Dariusz Domański.

   Zarząd Związku liczy na pełne poparcie rekomendowanych kolegów w nadchodzących wyborach.

komentarze ...
Spotkanie Koalicji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Veolia w Polsce. 13.02.2015

Koalicja Dalkia.gif   W dniach 11-13 luty br. odbyło się kolejne spotkanie Koalicji ZZ naszej Grupy Kapitałowej.
W związku ze zmianą nazwy grupy, przyjęto nową nazwę - Koalicja Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Veolia w Polsce.

   Do Koalicji przyłączył się kolejny Związek Zawodowy - jest to NSZZ "Solidarność" działająca przy Veolii Chrzanów Sp. z o.o.

   Rozmawiając o sytuacji w poszczególnych spółkach i problemach jakie dotyczą ich pracowników, poinformowaliśmy Koalicję o proteście przeciwko planowanym zwolnieniom w Veolii Energia Łódź S.A. i metodom jakich używa Zarząd do selekcji pracowników, którym chce wypowiedzieć pracę oraz o wprowadzanej atmosferze zastraszenia i przymuszania do korzystania z PDO czy emerytur.
   Uzyskaliśmy poparcie i wsparcie w organizowanej przez nasz Związek manifestacji w dniu 20-go Marca przed siedzibą naszej Spółki.

komentarze, czytaj dalej ...
Sprzeciw Związków Zawodowych w sprawie Polecenia oceny pracowników GP. 14.01.2015

zzprc_logo_small.gif    W dniu dzisiejszym Związki Zawodowe przedłożyły Prezesowi Pismo wyrażające sprzeciw wprowadzeniu Polecenia przeglądu kadr w Pionie Produkcji w formie dodatkowej oceny pracowników.

Sprzeciw ZZ w sprawie oceny pracowników.pdf 1298.96 kB Typ pliku:

komentarze ...
Informacja dla członków Funduszu Nowy Świat #5. 12.01.2015
komentarze ...
Walne Zebranie Delegatów. 07.11.2014

zzprc_logo_small.gif   4 Listopada br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszego Związku.
Głównym powodem zebrania było uchwalenie nowego Statutu ZZPRC Dalkia Łódź S.A.

 

   Wysoka frekwencja Delegatów (powyżej 70%) pozwoliła po krótkiej dyskusji, przy jednym głosie wstrzymującym się uchwalić nowy Statut. Główne zmiany to uwzględnienie w strukturach Związku pracowników jednozmianowych, poprawiona została ordynacja wyborcza, zmieniono zasady wnoszenia uchwał i przede wszystkim uaktualniono go do obecnych aktów prawnych.

komentarze ...
Koniec Sporu Zbiorowego o Zakładową Sużbę Zdrowia. 10.10.2014

zzprc_logo_small.gif   Wczoraj 09 października podpisane zostało porozumienie, zawarte pomiędzy
Związkami Zawodowymi a Zarządem Dalkii Łódź S.A.
określające zakres opieki medycznej dla pracowników, emerytów i rencistów oraz
termin obowiązywania tej opieki w uzgodnionym zakresie.

   W związku z powyższym decyzją Zarządu ZZPRC zakończyliśmy Koniec sporu o SZ_tn.jpgtrwający od 2011 roku spór z Pracodawcą.

   Porozumienie opublikujemy w późniejszym terminie.

komentarze ...

siepomaga.pl