Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Mistrz Czytelnictwa 2015. 16.06.2015

 

komentarze ...
Informacja dla członków Funduszu Nowy Świat #6 09.06.2015
komentarze ...
Nowa organizacja pracy na bocznicach kolejowych w EC3 i EC4. 29.05.2015

prasa_logo.jpg   Zarząd Veolia Energia Łódź S.A. poinformował Zakładowe Organizacje Związkowe, że z dniem 1 lipca 2015 roku wprowadza nową organizację pracy na bocznicach kolejowych w EC3 i EC4.

   Zarząd Veolia Energia Łódź S.A. nie kontynuował rozpoczętych rozmów ze Związkami Zawodowymi na temat Protokołu Dodatkowego #43, który miał wprowadzić ww. organizację pracy do ZUZPu, a na co nie było zgody Strony Społecznej.

   Zmianę wprowadził w oparciu o Regulamin Pracy.

   Czy nie zostało złamane prawo wyjaśni Państwowa Inspekcja Pracy.

komentarze, czytaj dalej ...
Porozumienie dotyczące relokacji pracowników EC2. 29.05.2015

prasa_logo.jpg   W dniu dzisiejszym 6 Związków Zawodowych działając wspólnie podpisało wynegocjowane wcześniej z Zarządem Veolii Energia Łódź S.A. porozumienie dotyczące relokacji pracowników EC2 do zakładów EC3 i EC4.
   Bez takiego porozumienia pracownicy EC2 otrzymali by porozumienia zmieniające, gwarantujące tylko trzymiesięczne utrzymanie wynagrodzenia, których nie przyjęcie powodowało by rozwiązanie umowy o pracę.

Porozumienie - relokacja pracowników EC2.pdf 210.22 kB Typ pliku:

komentarze ...
KOMUNIKAT ZARZĄDU Veolii Energii Łódź dot. outsourcingu bocznic kolejowych. 16.05.2015
komentarze ...
Krótki komentarz do wyników wyborów. 20.04.2015

zzprc_logo_small.gif    Kolejny raz potwierdziła się teza, że siłą Związku nie jest liczba jego członków, tylko ich świadomość i zdyscyplinowanie. Ponad 420 członków nie potrafiło zagwarantować, wszystkim rekomendowanym przez własny Związek kolegom, wygranej w wyborach.
   Uważna analiza wyników i frekwencji, wskazuje wyraźnie kto, gdzie i na kogo głosował. Pokazuje słabość ZZPRC. To, że wybory są wolne i demokratyczne nie może eliminować świadomości jak ważne i korzystne dla Związku (czytaj członków Związku - pracowników Firmy) jest wprowadzenie w strukturę Rady Nadzorczej jak największej liczby swoich ludzi. Ważne ze względu na wspólny program i jednomyślną formę ich działania.
   Nie ma nic gorszego dla walki o sprawy pracownicze w Radzie Nadzorczej jak brak współpracy pomiędzy przedstawicielami pracowników w Radzie. Przypomnijcie sobie działalność Rady Nadzorczej VI czy VII kadencji (KURS 2015, zamknięcie EC-2).
   Jeśli któryś z członków nie zgadza się z polityką Zarządu Związku, ma uwagi do pracy kolegów w Radzie Nadzorczej, nie powinien kryć się ze swoją krytyką za kartą do głosowania.
   Członek Związku powinien wzmacniać Związek, gwarantując swoje uczestnictwo w organizowanych manifestacjach i protestach, podporządkowując się polityce Związku w wyborach czy referendach i przekazując uwagi (nawet krytyczne) do jego władz by pracowały lepiej.
   W zamian za taką właśnie postawę a nie tylko za wpłaconą składkę, ma prawo wymagać od Związku wsparcia prawnego i obrony w sprawach konfliktowych z pracodawcą, wypłat statutowych, prezentów, wycieczek i szkoleń.
   Jeśli ktoś myśli inaczej powinien zmienić Związek by nie działać na jego szkodę.

komentarze ...