Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. 12.03.2019

zzprc_logo_small.gif

 

   W dniu 12 marca 2019 roku odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A.

   Delegaci WZD przyjeli sprawozdania: z działalności Prezydium Związku w 2018 roku, z działalności finansowej Związku w 2018 roku i z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku.
   Udzielono absolutorium dla Zarządu Związku i przyjęto Preliminarz finansowy na rok 2019.

   Delegaci WZD uchwalili nowe kwoty wypłat statutowych dla Członków Związku.
Regulamin wypłacania zapomóg i zasiłków statutowych przez ZZPRC Veolia Energia Łódź SA_2019.pdf 56.81 kB Typ pliku:
   Przyjęto dofinansowanie Imprezy Związkowej, która w tym roku odbędzie się 24 maja w restauracji "Congresowa" na Alei Politechniki 4. Odpłatność  20 zł dla Członka ZZPRC i osoby towarzyszącej. Emeryci Członkowie ZZPRC bez opłat. Osoby z poza związku 80 zł.
   Przyjęto sfinansowanie tradycyjnych już gadżetów promocyjnych dla Członków Związku.
   Ustalono terminy szkoleń związkowych, które podobnie jak w roku ubiegłym odbędą się w Swolszewicach, w trzech terminach tj. 23-25 kwietnia, 10-12 czerwca i 2-4 września. Ustalono odpłatność uczestnika szkolenia w wysokości 20 złotych.

   W trakcie Zebrania dokonano wyboru nowych Władz Związku.

Przewodniczącym Związku został - Zbigniew Tomasik,

Pierwszym Zastępcą Przewodniczącego - Dariusz Domański,
Skarbnikiem - Marek Chmielecki,
Sekretarzem - Adam Konewka.

Wybrano skład Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Chechła,
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Janusz Włodarczyk,
Członek Komisji Rewizyjnej - Jarosław Pawlak.

Zastępcami Przewodniczącego Związku na poszczególych Zakładach, zostali:
EC3 - Piotr Wasilewski,
EC4 - Robert Sibilski,
ZSC - Leszek Wachtryk.

komentarze ...
Związki zawodowe - zmiany od 1 stycznia 2019 r. 11.03.2019

 

komentarze ...
Powstał ogólnokrajowy komitet protestacyjno-strajkowy w energetyce. 27.02.2019

 

komentarze ...
Biuletyn PFE Nowy Świat nr 10-12 2018. 25.12.2018

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A. z dnia 19 grudnia 2018 r.
od 1 stycznia 2019 r. udział akcji w aktywach Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” wynosić będzie do 25%, z dopuszczalnym odchyleniem w wysokości plus 5 punktów procentowych, tzn. do 30%.

komentarze ...
Skargi złożone wspólnie przez 4 związki Zawodowe działające w Veolia Energia Łódź S.A. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi i Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. 16.11.2018

Paragraf_logo_110x70.gif   Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego VEŁ SA, NS Związek Zawodowy Pracowników VEŁ SA, Związek Zawodowy "Nowa Inicjatywa" i Związek Zawodowy Pracowników Bocznic, nie zgadzając się na nieprzestrzeganie przez Zarząd VEŁ SA zapisów ZUZP, polegające na zatrudnianiu pracowników poza taryfikatorem stanowisk pracy, stanowiącym Załącznik nr 1 do ZUZP i nie uznając stanowiska Okręgowej Inspekcji Pracy z dnia 22.06.2018 zaskarżyły czynności Inspektora OPIP i stanowisko OPIP do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

Pełny dokument po kliknięciu w miniaturki.

komentarze ...