Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Manifestacja ZZ VEŁ S.A. w mediach - Łódź 29.11.2016 r. - 29.11.2016
komentarze ...
Manifestacja ZZ VEŁ S.A. - Łódź 29.11.2016 r. - 29.11.2016

komentarze ...
Związki Zawodowe działające w Veolia Energia Łódź S.A. pozwane prewencyjnie przed Sąd przez Pracodawcę. 15.11.2016

prasa_logo.jpg   Pracodawca wnosi do Sądu o ustalenie, że w związku ze zgłoszeniem przez Związki Zawodowe żądań obejmujących przedmiot sporu zbiorowego, zainicjowanego w dniu 20 września 2016 r. – pomiędzy Związkami Zawodowymi i Pracodawcą nie powstał i nie istnieje spór zbiorowy.
   Dodatkowo Pracodawca uważa, że Związkom Zawodowym nie przysługują w związku z tym prawa wynikające z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (w tym prawo organizowania akcji protestacyjnej lub strajku).
   Zwracamy uwagę, spór zbiorowy powstaje z mocy prawa, a wyrażony przez Pracodawcę pogląd prawny w tej sprawie nie ma znaczenia. Obowiązek Pracodawcy jest bezwarunkowy i jego wykonanie nie może zależeć od jego oceny przedmiotu sporu zbiorowego. Ustawodawca nie dał takiego uprawnienia ustawowego pracodawcy, a dokonywanie wykładni rozszerzającej przez pracodawcę jest nieuprawnione (nie ma zdolności prawotwórczej).

   Twierdzenie przez Pracodawcę, że spór zbiorowy "nie powstał" jest niedorzeczne, gdyż nie uwzględniając już nawet wyżej wymienionej podstawy prawnej - nie można zaprzeczyć zaistnienia stanu faktycznego, tzn. zaprzeczyć, że coś się zdarzyło (złożenia pisemnych żądań w piśmie inicjującym spór zbiorowy i jego samoistnego uaktywnienia się po wyznaczonym terminie nie spełnienia żądań). Można w subiektywnym kryterium oceniać spór zbiorowy – nie można jednak twierdzić, że on nie powstał. Jest to swoiste zaklinanie rzeczywistości. To tak jakby ktoś się nie zgadzał z faktem, że spadł deszcz.

komentarze, czytaj dalej ...
Protest pracowników Veolia Energia Łódź S.A. w Warszawie. 08.09.2016

Kontakt24

komentarze ...
Spotkanie Przewodniczących Związków Zawodowych działających w Veolia Energia Łódź S.A. 19.08.2016

prasa_logo.jpg   W dnu dzisiejszym (19 sierpnia 2016 r.) w Swolszewicach Małych, w trakcie obrad Koalicji Związków Zawodowych Grupy Veolia w Polsce, odbyło się odrębne posiedzenie Przewodniczących Związków Zawodowych działających w Veolia Energia Łódź S.A.:

 • ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.
 • NSZZ Pracowników Veolia Energia Łódź S.A.
 • OZ NSZZ Solidarność Veolia Energia Łódź S.A.
 • ZZ Inżynierów i Techników Veolia Energia Łódź S.A.
 • ZZ Pracowników Administracji Przemysłowej Veolia Energia Łódź S.A.
 • ZZ Pracowników Bocznic Veolia Energia Łódź S.A.

   Na posiedzeniu uzgodniono wspólną, jednolitą politykę Związków Zawodowych, dotyczącą sposobu negocjacji zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, zapowiedzianych w Biuletynie Zarządu Veolia Energia Łódź S.A.

komentarze ...
Manifestacja - Warszawa 08.09.2016 r. - Powody konfliktu. 12.08.2016

Zbyszek TomasikSZANOWNI PAŃSTWO ! PRACOWNICY !

   Manifestacja jest organizowana przez Związki Związkowe działające w Veolia Energia Łódź S.A. przy zapowiedzianym współudziale Pracowników Grupy Veolia z Warszawy, Poznania i Chrzanowa.
   Udział w manifestacji mogą wziąć wszyscy Pracownicy Veolia Energia Łódź S.A.
   Manifestacja jest przejawem determinacji i irytacji Pracowników sposobem zarządzania niezgodnym z zasadami obowiązującymi w Grupie Veolia.

   Konsekwentna redukcja zatrudnienia prowadzona przez Zarząd Veolia Energia Łódź S.A. tłumaczona przerostem, a w rzeczywistości mająca na celu tylko zwiększenie ZYSKU Inwestora, spowodowała, że z 2542 Pracowników (w 2005 roku) zostanie nas ok 1100 (do końca bieżącego roku).
I to nie koniec zapowiedzianego uszczuplania zatrudnienia.

W tym samym czasie Dalkia / Veolia zarobiła na  Naszej Firmie więcej niż za nią zapłaciła.

Redukcja zatrudnienia realizowana do tej pory w oparciu o Plany Dobrowolnych Odejść dlatego, że działał Pakiet Gwarancji Pracowniczych, teraz weszła w nową fazę.
Zarząd Firmy zapowiedział, że będzie wydzielał części przedsiębiorstwa i że będzie zmuszał Pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne do "skorzystania" z tego przywileju i odejścia na emeryturę.
(To z resztą jest praktykowane już od dawna).

Socjotechniczne metody stosowane przez Prezesa Firmy Veolia Energia Łódź S.A. mają na celu zastraszenie Pracowników.

Polegają na przedstawianiu przyszłości Firmy jako nieustających oszczędności, skierowanych przede wszystkim  w stronę eliminacji świadczeń Pracowniczych.
Obraz Firmy przedstawiany przez Prezesa jest zaprzeczeniem zysków, jakie osiąga inwestor.
Działania Prezesa Veolia Energia Łódź S.A. wprowadzają coraz gorszą atmosferę w i tak ciężkiej obciążonej zwiększonymi obowiązkami pracy.

Wypłata wysokiej dywidendy, która trafia, prawie z całości zysku, na konto inwestora, przy jednoczesnym zadłużaniu spółki, w której wiele lat życia przepracowali nasi Pracownicy godzi nie tylko w interes spółki, ale także dobre obyczaje.

Łamie KODEKS ETYCZNY GRUPY VEOLIA.

Potwierdzeniem działań sprzecznych z zasadami KODEKSU ETYCZNEGO GRUPY VEOLIA są zmiany

Dotyczące potraktowania Pracowników w ich wyborze do Rady Nadzorczej.
- Dokonaliście wyboru swoich przedstawiciel do Rady Nadzorczej na kadencję 3 letnią a Prezes Veolia Polska po roku uznał, że ich teraz nie MA !!  Ogłaszając nowe wybory.

Wywiązywania się norm Dialogu Społecznego.
- Zamiast prowadzić dialog ze stroną społeczną rozpoczęto zastraszanie na SEMINARIACH BRYGADOWYCH zapowiadając odebranie wszystkiego z ZUZP w imię oszczędności.

NIE JESTEŚMY SZANOWANI JAK DOBRO DEKLAROWANE PRZEZ IWESTORA W POZOSTAŁEJ ŚWIATOWEJ CZĘŚCI FIRMY VEOLIA !

 

ZZPRC stoi na stanowisku, że dalsza redukcja zatrudnienia spowoduje:

 • Zwiększenie zagrożenia zdrowia i życia przeciążonych pracą Pracowników !
 • Zwiększy ryzyko wypadków i awarii !
 • Zadłużenie spółki do poziomu zagrażającego płynności finansowej !
 • Pogorszenie obsługi naszych klientów i niedotrzymanie umów handlowych !

Mamy dość, jako Pracownicy.
Dlatego też postanowiliśmy dać temu wyraz. Podjęliśmy się zorganizowania manifestacji !

Manifestacja jest zgodna z prawem.

 • MANIFESTACJA NIE JEST SKIEROWANA PRZECIWKO FIRMIE TYLKO PRZECIWKO SPOSOBOM JEJ ZARZĄDZANIA !
 • NIE ZGADZAMY SIĘ NA DALSZĄ REDUKCJĘ ZATRUDNIENIA !
 • NIE ZGADZAMY SIĘ NA OSZCZĘDNOŚCI KOSZTEM PRACOWNIKÓW !
 • ŻADAMY TRAKTOWANIA NAS ZGODNIE Z KODEKSEM ETYKI GRUPY VEOLIA !

Termin Manifestacji: 8 września 2016 roku, w godzinach 11:00 - 13:00.
Miejsce Manifestacji: Warszawa, ul. Puławska 2, przed wejściem do siedziby Veolia Polska S.A.

Zapisy na wyjazd: do 5 września 2016 roku (listy pozwolą oszacować liczbę uczestników w celu zapewnienia transportu)

Zapewniamy: transport, powiadomienie przedstawicieli prasy, telewizji i radia.

 • Zbiórka przed wyjazdem: 8 września 2016 rok godzina 07:30
 • Wyjazd autobusów: o godzinie 07:45   sprzed EC3 i EC4
 • Manifestacja w Warszawie: w godzinach 11:00 - 13:00.
 • Planowany powrót: około godziny 16:00 w miejsca zbiórek.

Prosimy o spokojny przebieg manifestacji.

komentarze ...
1 2 3 4  |  Następna ›