Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Komunikat z procesów członków ZZPRC przeciwko Dalki Łódź S.A. 28.01.2008

    W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Pracy i ubezpieczeń Społecznych X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, trochę przydługa nazwa ale jest to pełna nazwa z pozwu sądowego, zostały ogłoszone cztery wyroki.

    Sąd oddalił powództwo członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego.

    Czy to jest przegrana ?

komentarze, czytaj dalej ...
Projekt budżetu na rok 2008 - Odrzucony ! 05.01.2008

    Odbyła się Rada Nadzorcza, która zatwierdzała budżet na rok 2008 – w obliczu „ potężnego” zaplanowanego przyrostu płac (przyrost 3% - w roku 2008, propozycja Zarządu Dalkii Łódź S.A.). Przedstawicielom pracowników w Radzie nie pozostało nic tylko odrzucić tę propozycję. Jest to pierwsze odrzucenie przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej – projektu budżetu.

komentarze, czytaj dalej ...
Informacja ZZPRC dotycząca sporu zbiorowego - II. 05.01.2008

    W chwili obecnej trwa ożywiona wymiana dokumentów z Sądem Okręgowym – celem jest kontynuacja sporu zbiorowego. W dniu 8 styczna Zarząd ZZPRC podejmie decyzję o referendum strajkowym – na dzień dzisiejszy zarząd Dalkii Łódź nie wyraził zgody na naszą propozycję by w celu uniknięcia posądzenia o stronniczość – referendum przeprowadzały Komisje Wyborcze.

komentarze ...
Informacja o procesach sądowych przeciwko Dalki Łódź S.A. - III. 05.01.2008

    W dniach 9-11 stycznia odbędzie się dziewięć spraw sądowych z powództwa pracowników Dalkia Łódź S.A. (członków ZZPRC) przeciwko Dalkii Łódź S.A. – z tytułu naruszenia zapisów Pakietu Gwarancji Pracowniczych. Wygranie tych spraw będzie znów skutkowało kwotą prawie 1 mln. złotych dla pracowników.

    I jeżeli tak się stanie, to znowu pracownicy ruchu wywalczą pieniądze dla wszystkich.

komentarze ...
Nowe kryteria dofinansowania z ZFŚS 05.01.2008

    Ustalono kryteria dofinansowania na poszczególne świadczenia z ZFŚS, i tak :

  • zimowiska 1200zł.

  • kolonie 1300zł.

  • wczasy1400zł

  • dofinansowanie do wycieczek dla dochodu na uprawnionego do 1350 zł. 50% ale nie więcej niż 500zł.,dla dochodu na uprawnionego powyżej 1350 zł. 50% ale nie więcej niż 400zł.

  • przeznaczono też kwotę 1.800tys na pomoc dla pracowników tzw. bony, które w przeciwieństwie do tego roku pracownicy otrzymają w jednej transzy

komentarze ...
Informacja o procesach sądowych przeciwko Dalki Łódź S.A. - II 14.12.2007

    W dniach 12 – 14 grudnia odbyło się sześć z dziewięciu spraw wytoczonych przez członków naszego Związku pracodawcy, związanych ze złamaniem gwarancji wynikających z Pakietu

komentarze, czytaj dalej ...

siepomaga.pl