Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Szkolenie ZZPRC w Kazimierzu Dolnym w 2012 roku 07.03.2012

podział miejsc na szkolenia.jpg

komentarze ...
Fundusz Pomocowy ZZPRC Dalkia Łódź SA. 07.02.2012

zzprc_logo_small.gif   Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów utworzyliśmy Fundusz Pomocowy dla członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Dalkia Łódź SA.

   Zasady funkcjonowania są bardzo proste i określone przez Regulamin Funduszu – do wglądu w Biurze Związku (nowa siedziba biura budynek C – szatnie I piętro, pokój 116 tel. 56-47 lub 51-98) Każdy członek Związku zgłasza do Biura Związku chęć otrzymania pożyczki. Po wypełnieniu oświadczenia, wniosku i sprawdzeniu w odpowiedniej komórce możliwości spłaty, pożyczka jest udzielana.

   Maksymalna kwota to 2000 zł – na dzień dzisiejszy, okresowo określana przez Zarząd Związku – w oparciu o sytuację finansową organizacji. Na maksymalnie dziesięć rat.

   Pożyczka jest potrącana z wynagrodzenia pracownika jak składka dodatkowa.

   Kwota nie jest oprocentowana, nie jest też obarczona, żadnymi opłatami.

komentarze ...
Inicjatywa pracownicza 07.02.2012

Do Koleżanek i Kolegów

   Chciałbym się odnieść do materiału przyklejonego do drzwi biura Związku. Wstępnie gratuluję „odwagi”, biuro naszej organizacji jest zawsze otwarte na wszelkiego rodzaju pomysły i dziwię się temu kto przykleił to do drzwi biura w czasie sobotnio niedzielnym, a właściwie niedzielno -poniedziałkowym bo sobotę na drzwiach biura nic nie było.

A oto ten materiał:

inicjatywa pracownicza.jpg

A teraz do treści tej swoistej odezwy (zapachniało socjalizmem).

komentarze, czytaj dalej ...
Grafik czasu pracy zgodnie z kodeksowymi zasadami. 27.01.2012

Gazeta Podatkowa nr 73 (801) z dnia 12.09.2011

prasa_logo.jpg   O tym, w jakim systemie i rozkładzie pracownik wykonuje pracę, decyduje pracodawca. Zasadniczo, jeżeli jest to inny system niż podstawowy, obliguje to pracodawcę do sporządzenia indywidualnie dla każdego zatrudnionego harmonogramu czasu pracy na dany okres rozliczeniowy. Przy czym określa się w nim sposób rozłożenia czasu pracy, wskazując dni oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy oraz uwzględniając regulacje dotyczące czasu pracy.

komentarze, czytaj dalej ...
Koniec z egzaminami co 5 lat. 09.09.2011
Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne
PAP - Biznes
8 Wrz 2011


08.09. Warszawa (PAP) - Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w czwartek, że w środę prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Zmiany doprecyzowują obowiązujące przepisy, w części dotyczącej zasad handlu energią za pośrednictwem giełdy.

Znowelizowana ustawa zmienia definicję odbiorcy krajowego i precyzuje warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Nowe zapisy szczegółowo określają warunki sprzedaży energii elektrycznej oraz wymagania dla osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych.

Zmiany dotyczą też zasad sprawozdawczości o wielkościach dostępnej mocy przyłączeniowej i aktualizowania informacji o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci. Nowelizacja ułatwia składanie wniosków o przyłączenie do sieci.

Parlamentarzyści utrzymali obowiązek ponownego sprawdzania kwalifikacji pracowników energetyki w ograniczonym zakresie. Dotyczyć ma to tylko osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, ale w ciągu ostatnich pięciu lat nie pracowały przy urządzeniach, instalacjach lub sieciach. Sprawdzenie kwalifikacji będzie także konieczne - na wniosek pracodawcy - w przypadku modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji czy sieci, przy których zatrudnieni są pracownicy.

Utrzymano także obowiązek potwierdzania co pięć lat kwalifikacji w przypadku osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a świadczących usługi na rzecz konsumentów i przedsiębiorców: mikro, małych i średnich. Chodzi o pracowników firm, działających poza strukturami przedsiębiorstw energetycznych, świadczących usługi na rynku.(PAP)
komentarze ...
Dariusz Szymczak - W sprawie EC2 17.07.2011

 

Szanowni Państwo.

Kilka dni temu otrzymałem informację, iż pracownicy EC2 dowiedzieli się o wyniku głosowania Rady Nadzorczej w dniu 16.06 na temat zakończenia produkcji w ich zakładzie, i że fakt ten nie wywołał aż tak wielkiego oburzenia, jak to, że ja, Dariusz Szymczak jako wybrany przez pracowników członek Rady Nadzorczej byłem „za”. Czas więc na wyjaśnienia: dlaczego taka a nie inna była moja decyzja.

 

komentarze, czytaj dalej ...