Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Przebieg negocjacji porozumienia płacowego w roku 2014. 07.03.2014

zbyszek łukaszewski.jpg   W związku z niezwykłą sytuacją jaką mamy w firmie dotyczącą negocjacji porozumienia płacowego w 2014 r. pozwolę sobie przedstawić szczegółowo ich przebieg oraz kulisy spotkań z nimi związanych.

   Zarząd Dalkia Łódź S.A. od stycznia 2014 r. nie chciał rozmawiać na temat porozumienia płacowego, ponieważ nie było zatwierdzonego budżetu przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza w dniu 03.02.2014 r. przyjęła budżet na rok 2014.
   Pierwszy termin rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń wyznaczono na 05.02.2014 r.

  •    Przed rozpoczęciem rozmów przedstawiciele 6 ZZ działających w Dalkii Łódź S.A. (nieobecny przedstawiciel ZZ Nowa Inicjatywa, nie znam przyczyny nieobecności) ustalają wspólne stanowisko z jakim wystąpią do Zarządu Dalkia Łódź S.A. Już na sali , w której ma odbyć się spotkanie informują przewodniczącego ZZ Nowa Inicjatywa o swoich ustaleniach i proponują mu oby dołączył do wszystkich związków zawodowych (początkowo wyraża zgodę, później się wycofuje z tego ustalenia).
       Prezes Zarządu przedstawia propozycję wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w firmie o wskaźnik inflacji za rok ubiegły to jest o 0,9%. Strona społeczna – 6 ZZ proponuje 5% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i 1000 zł. na pracownika wypłacone z ZFŚS , ZZ Nowa Inicjatywa proponuje wzrost o 200 zł dla każdego pracownika i 2mln zł. dodatkowego odpisu na ZFŚS.
       W wyniku dyskusji strony ustalają , że na ten moment rozmawiają tylko o poziomie wzrostu wynagrodzeń a o konkretnych podziałach (ile kwotowo, ile procentowo, ile na motywację) będą decydować w przypadku ustalenia globalnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego.
       Wyznaczono kolejny termin spotkania na 19.02.2014r.
komentarze, czytaj dalej ...
Nota Protestacyjna Przewodniczącego Koalicji Związków Zawodowych, Pana Jana Ciężkiego. 18.02.2014
komentarze ...
Informacja dla członków Funduszu Nowy Świat #3 11.02.2014
komentarze ...
Informacja dla członków Funduszu Nowy Świat #2 30.11.2013
komentarze ...
Wspólne pismo Związków Zawodowych do Prezesa Dalkii Polska o praktykach Zarządu Dalkii Łódź SA. 22.10.2013

prasa_logo.jpg   Dzisiaj podczas spotkania Koalicji Związków Zawodowych z Gerardem Bourland Dyrektorem Generalnym Dalkii Polska i panią Dyrektor Magdaleną Bezulską przedłożono wspólne pismo Związków Zawodowych działających w Dalkii Łódź SA.
   Pismo to dotyczy łamania prawa przez Zarząd naszej firmy i stosowania nieetycznych praktyk w stosunku do jej pracowników.

   Pod tym pismem nie podpisał się Związek Zawodowy Inżynierów i Techników, czym kolejny raz pokazał swoją odrębność.

komentarze ...
Rada Społeczna Koalicji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Dalkia Polska. 17.10.2013

Koalicja Dalkia.gif   W dniach 14-15 października br. w Miłosławiu spotkali się, kolejny raz, przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w ramach Dalkii Poznań, Dalkii Warszawa i Dalkii Łódź.
   Było to drugie spotkanie inicjatorów Rady Społecznej Koalicji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Dalkia Polska.

   Pomysł Jana Ciężkiego, przewodniczącego NSZZ PRC Dalkii Poznań, powołania do życia organu reprezentującego interesy pracowników grupy na szczeblu Dalkii Polska został zaakceptowany jednogłośnie podczas pierwszego spotkania w dniach 29-30 lipca br.

   Drugie spotkanie miało na celu opracowanie regulaminu dla działania Rady Społecznej i stworzenie projektu porozumienia w sprawie zasad współpracy z Dalkią Polska.

   Pierwsze spotkanie Rady Społecznej Koalicji z przedstawicielami Dalkii Polska planowane jest na 22 października br.

D.D.

komentarze ...

siepomaga.pl