Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Komunikat 6-ciu zz w sprawie niepodpisanego porozumienia o wzroście wynagrodzeń 2014 roku. 14.03.2014
komentarze ...
Po negocjacjach... 11.03.2014

Zbyszek TomasikWitam Szanowne Koleżanki i Kolegów.

   Trzeba powiedzieć trudno…

   Była możliwość rozpocząć rok podwyżką, być może niezadowalającą każdego, ale zawsze jakąś. Teraz mamy tylko regulację inflacyjną, spowodowaną przez nieświadomego swych poczynań i nieprzygotowanego żadną wiedzą z zakresu negocjacji jej uczestnika.

   Brak elementarnej wiedzy zapisów zakładowego prawa szkodzi większości.

  • "Pracodawca - w terminie do dnia 10 marca każdego roku - uzgadnia ze związkami zawodowymi przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy"
    (Art. 7A ZUZP).
komentarze, czytaj dalej ...
Przebieg negocjacji porozumienia płacowego w roku 2014. 07.03.2014

zbyszek łukaszewski.jpg   W związku z niezwykłą sytuacją jaką mamy w firmie dotyczącą negocjacji porozumienia płacowego w 2014 r. pozwolę sobie przedstawić szczegółowo ich przebieg oraz kulisy spotkań z nimi związanych.

   Zarząd Dalkia Łódź S.A. od stycznia 2014 r. nie chciał rozmawiać na temat porozumienia płacowego, ponieważ nie było zatwierdzonego budżetu przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza w dniu 03.02.2014 r. przyjęła budżet na rok 2014.
   Pierwszy termin rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń wyznaczono na 05.02.2014 r.

  •    Przed rozpoczęciem rozmów przedstawiciele 6 ZZ działających w Dalkii Łódź S.A. (nieobecny przedstawiciel ZZ Nowa Inicjatywa, nie znam przyczyny nieobecności) ustalają wspólne stanowisko z jakim wystąpią do Zarządu Dalkia Łódź S.A. Już na sali , w której ma odbyć się spotkanie informują przewodniczącego ZZ Nowa Inicjatywa o swoich ustaleniach i proponują mu oby dołączył do wszystkich związków zawodowych (początkowo wyraża zgodę, później się wycofuje z tego ustalenia).
       Prezes Zarządu przedstawia propozycję wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w firmie o wskaźnik inflacji za rok ubiegły to jest o 0,9%. Strona społeczna – 6 ZZ proponuje 5% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i 1000 zł. na pracownika wypłacone z ZFŚS , ZZ Nowa Inicjatywa proponuje wzrost o 200 zł dla każdego pracownika i 2mln zł. dodatkowego odpisu na ZFŚS.
       W wyniku dyskusji strony ustalają , że na ten moment rozmawiają tylko o poziomie wzrostu wynagrodzeń a o konkretnych podziałach (ile kwotowo, ile procentowo, ile na motywację) będą decydować w przypadku ustalenia globalnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego.
       Wyznaczono kolejny termin spotkania na 19.02.2014r.
komentarze, czytaj dalej ...
Nota Protestacyjna Przewodniczącego Koalicji Związków Zawodowych, Pana Jana Ciężkiego. 18.02.2014
komentarze ...
Informacja dla członków Funduszu Nowy Świat #3 11.02.2014
komentarze ...
Informacja dla członków Funduszu Nowy Świat #2 30.11.2013
komentarze ...