Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Szkolenie Związkowe 2014.05.12-14 14.05.2014
komentarze ...
ZUS weryfikuje emerytury pomostowe. Pracownicy mają problemy z uzyskaniem świadczeń. Gazeta Prawna.pl 24.04.2014. 26.04.2014
komentarze ...
Porozumienie o współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową Dalkia Polska S.A. i Koalicją Związków Zawodowych. 14.03.2014
komentarze ...
Komunikat 6-ciu zz w sprawie niepodpisanego porozumienia o wzroście wynagrodzeń 2014 roku. 14.03.2014
komentarze ...
Po negocjacjach... 11.03.2014

Zbyszek TomasikWitam Szanowne Koleżanki i Kolegów.

   Trzeba powiedzieć trudno…

   Była możliwość rozpocząć rok podwyżką, być może niezadowalającą każdego, ale zawsze jakąś. Teraz mamy tylko regulację inflacyjną, spowodowaną przez nieświadomego swych poczynań i nieprzygotowanego żadną wiedzą z zakresu negocjacji jej uczestnika.

   Brak elementarnej wiedzy zapisów zakładowego prawa szkodzi większości.

  • "Pracodawca - w terminie do dnia 10 marca każdego roku - uzgadnia ze związkami zawodowymi przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy"
    (Art. 7A ZUZP).
komentarze, czytaj dalej ...
Przebieg negocjacji porozumienia płacowego w roku 2014. 07.03.2014

zbyszek łukaszewski.jpg   W związku z niezwykłą sytuacją jaką mamy w firmie dotyczącą negocjacji porozumienia płacowego w 2014 r. pozwolę sobie przedstawić szczegółowo ich przebieg oraz kulisy spotkań z nimi związanych.

   Zarząd Dalkia Łódź S.A. od stycznia 2014 r. nie chciał rozmawiać na temat porozumienia płacowego, ponieważ nie było zatwierdzonego budżetu przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza w dniu 03.02.2014 r. przyjęła budżet na rok 2014.
   Pierwszy termin rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń wyznaczono na 05.02.2014 r.

  •    Przed rozpoczęciem rozmów przedstawiciele 6 ZZ działających w Dalkii Łódź S.A. (nieobecny przedstawiciel ZZ Nowa Inicjatywa, nie znam przyczyny nieobecności) ustalają wspólne stanowisko z jakim wystąpią do Zarządu Dalkia Łódź S.A. Już na sali , w której ma odbyć się spotkanie informują przewodniczącego ZZ Nowa Inicjatywa o swoich ustaleniach i proponują mu oby dołączył do wszystkich związków zawodowych (początkowo wyraża zgodę, później się wycofuje z tego ustalenia).
       Prezes Zarządu przedstawia propozycję wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w firmie o wskaźnik inflacji za rok ubiegły to jest o 0,9%. Strona społeczna – 6 ZZ proponuje 5% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i 1000 zł. na pracownika wypłacone z ZFŚS , ZZ Nowa Inicjatywa proponuje wzrost o 200 zł dla każdego pracownika i 2mln zł. dodatkowego odpisu na ZFŚS.
       W wyniku dyskusji strony ustalają , że na ten moment rozmawiają tylko o poziomie wzrostu wynagrodzeń a o konkretnych podziałach (ile kwotowo, ile procentowo, ile na motywację) będą decydować w przypadku ustalenia globalnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego.
       Wyznaczono kolejny termin spotkania na 19.02.2014r.
komentarze, czytaj dalej ...