Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

APEL WYBORCZY 06.05.2009
Szanowni Państwo

   Mamy znowu okazję i możliwość wyboru swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej Dalkia Łódź S.A. Jest to bardzo trudne dla wszystkich. Pierwszy raz w tym roku Zarząd Dalkia Łódź S.A. nie chce realizować zapisów „ Pakietu Gwarancji Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych dla Pracowników Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi S.A.”. I może, dlatego powinniśmy się zmobilizować i pójść do wyborów. Jako Pracownicy mamy możliwość wybierać ludzi, których znamy, naszych kolegów, często kolegów ze zmiany. Mamy też możliwość w chwili, kiedy nie wywiązują się ze swoich obowiązków ich zmienić.

   Dla naszej organizacji są to wybory szczególne, gdyż wiele pracy kosztowało nas wywalczenie prawa Pracowników do swojego przedstawicielstwa w Zarządzie i Radzie Nadzorczej – nie pozwólmy sobie tego prawa odebrać. Tym bardziej teraz, kiedy Zarząd pod przewodnictwem nowego Prezesa p. Jacky Lacombe kosztem wynagrodzeń pracowniczych chce uzyskać wyśrubowany zysk. A może właśnie teraz powinniśmy się wzajemnie wspierać by pokazać swoją jedność. Wybory te są dla nas wszystkich Pracowników jak i organizacji szalenie istotne. Nie posiadając swojego przedstawicielstwa w organach, które decydują o przyszłości i teraźniejszości firmy pozbawiamy się sami na własną prośbę dostępu do głosu. Głosu coraz częściej niezadowolenia. Niezadowolenia z coraz większego bałaganu i „radosnej twórczości” w szumnie nazywanych zmianach organizacyjnych. Zmianach, które są planowane przez ludzi, którzy zostali odsunięci od kierowania ze względu na swoje braki w umiejętnościach zarządzania zasobami ludzkimi. I z tego, co widać tych zmian szykuje się jeszcze więcej, ostro pracują zespoły byśmy sobie naszymi własnymi rękami przygotowali „świetlaną przyszłość” w Dalkia Łódź S.A.

    Dlatego też proszę Was nie dajmy  decydować za siebie, bo pozbawienie się swojego przedstawicielstwa w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki to swoisty sposób strzelenia sobie ”samobója”. Pozwoli to Inwestorowi działać z zaskoczenia bez wcześniejszego ujawnienia swoich planów. Pozwoli to też udawać tak jak teraz, że wszystko jest w porządku, w czym zdają się go wspierać rozmaite instytucje.

    Tak więc proszę wszystkich Pracowników, nie tylko Pracowników zrzeszonych w naszej organizacji CHODŹMY ZAGŁOSOWAĆ.

    Na przekór Inwestorowi, Zarządowi pokażmy, że chcemy mieć swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej i Zarządzie firmy. Pokażmy, że Pracownicy Dalkia Łódź S.A. mają swoje zdanie w czekających nas zmianach.

komentarze ...
Komentarz na dzień 15.04.2009 15.04.2009

   No i sprawa poświątecznie się wyjaśniła, Zarząd nadal czyni wszystko dążąc do konfrontacji z Pracownikami. Priorytetem jest Pan Zysk. Mogłoby się to wydawać niezrozumiałe, ale tak nie jest. od zysku uzależnione jest częstokroć byt Zarządu firmy a może, co bardziej istotne premia zależna od wyników. I to dla tego zysku można złamać obowiązujące zapisy, w tym przypadku Pakietu i ZUZP.

   Politykę naszego inwestora i sposób czytania podpisanych porozumień przedstawia cytat z Gothe'go,

"Matematycy są jak Francuzi: cokolwiek się im powie, od razu przekładają to na swój język i wówczas staje się to czymś zupełnie innym."

które polecam Państwa uwadze.

   Jako dopełnienie przedstawiamy też propozycję Związków Zawodowych, które w sposób odpowiedzialny próbowały uniknąć eskalacji konfliktu i dążyły i dążą nadal do osiągnięcia porozumienia. Porozumienia, które byłoby zgodne z zapisami prawa pracy. Była to odpowiedź na propozycję Zarządu.

   W dniu dzisiejszym odbyła się kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy. Wysłaliśmy też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Dalkia Łódź do prokuratury. Rozpoczynamy też procedurę sporu zbiorowego. Gdzie w odpowiedzi na nasze pismo nic się nie mówi o obowiązujących zapisach. A wszystko to po to by bronić, zdawałoby się zagwarantowanych przez prawo, zapisów ZUZP i Pakietu. Podejmiemy też wszystkie pozostałe kroki opisane w naszej odpowiedzi na niewątpliwie „cenne wyjaśnienie zarządu” skierowane do pracowników wraz z paskami wynagrodzeń. Gdzie nie mówi się jednej podstawowej prawdy – aby osiągnąć zysk jesteśmy gotowi łamać prawo.

   Ta dziwna i niezrozumiała dla mnie próba sił ze strony Zarządu w chwili, gdy nowy prezes planuje reorganizację w firmie jest, co najmniej niejasna. A może to tak, że jest to próba omijania zapisów obowiązujących umów w celu pokazania, kto tu rządzi. Zarówno w jednym jak drugim przypadku ma się to nijak do teorii mówiących o odpowiedzialnym zarządzaniu, zapisami szumnie rozpropagowanego Kodeksu Etycznego, i innych teoriach dotyczących odpowiedzialności za zarządzanie firmą tej klasy, co Dalkia Łódź SA.

   Nasuwa się tylko jedno określenie – ZARZĄDZANIE PRZEZ CHAOS, BAŁAGAN, ESKALACJĘ NIEZADOWOLENIA.

Ze związkowym pozdrowieniem
Wiesław Koc
komentarze ...
Monsieur Lacombe a podwyżki i zmiany organizacyjne. 07.02.2009

Protokół ze spotkania z Zarządem str1   Protokół ze spotkania z Zarządem str2   Pismo do Jacky Lacombe.   Pismo do Pascal Bonne.

Najpierw chronologia – spotkanie z 07 stycznia 2009r.

Pierwsze poważniejsze spotkanie i rozmowy na temat podwyżek i sytuacji w firmie to 7 stycznia 2009.

Omówienie sytuacji w firmie przedstawienie prognozy zysku za 2008 – około 100 mln.

Deklaracja prezesa, że plany restrukturyzacji przedstawi po trzech miesiącach. 

  Tyle z faktów – każdy członek związku – przynajmniej członek ZZPRC, może zapoznać się z treścią protokołu u członków Zarządu ZZPRC i w biurze Związku.


komentarze, czytaj dalej ...
Artykuł dla prasy. 02.04.2008

Artykuł opłacony przez Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych działających w Dalkia Łódź S.A.

FAKTY   I    MITY  w   Dalkia Łódź S.A.

  

SZANOWNI ŁODZIANIE

    Po sprzedaży Zespołu  Elektrociepłowni w Łodzi S.A. w sierpniu 2005r. rozpoczął się gwałtowny proces restrukturyzacji, której najważniejszym efektem okazało się ograniczenie zatrudnienia z 2568 do 1850 pracowników w 2008r.

    Z powodu  Programu Dobrowolnych Odejść tylko w 2006r. odeszło ok. 400 pracowników. Spowodowało to, że średnia płaca statystycznie wzrosła o ok. 8,6% tworząc dobry materiał propagandowy dla Zarządu Dalkia Łódź S.A., czego w żaden sposób nie odczuli pracownicy, o mitycznych zarobkach naszych pracowników, gdy rzeczywisty wzrost płacy zasadniczej wynosił 1,1% tzn. 50zł wprowadzone od lipca 2007.

     Z 1850 pracowników zatrudnionych w Dalkia Łódź S.A. i średniej płacy zasadniczej na poziomie 2024 zł. , według danych na dzień 31 stycznia 235 ma stawkę poniżej 1500 zł. i 759 posiada stawkę w przedziale od 1500zł. do 2000zł. Jednocześnie zaznaczyć trzeba, iż obciążenie pracą wzrosło - tylko w ciągu trzech lat ilość godz. nadliczbowych wzrosła z 5779 godz. w 2004r. do 17239 godz. w 2007r.

Najważniejsze statystyczne fakty dotyczące Dalkia Łódź S.A. w latach 2000/2007

Wzrost inflacji w kraju

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

Wzrost średniej płacy zasadniczej w Dalkia

Wzrost zysku netto w Dalkia

Spadek zatrudnienia w Dalkia

130%

157%

132%

630%

 - 37%

    Zamiast nadziei lepszej przyszłości, wiązanej ze sprzedażą naszej firmy, otrzymaliśmy trudną do zaakceptowania rzeczywistość.

    Zwiększenie obciążenia pracą, lekceważenie istoty dialogu ze Związkami Zawodowymi, które postawione zostały pomiędzy decyzjami Zarządu a niezadowoleniem pracowników spowodowanym niskimi płacami w firmie, nastawionej wyłącznie na ZYSK  dla  INWESTORA . W 2000r.  15,7mln zysku, 2006r.  67,5mln, do  101mln w  2007r..

    Działając w zgodzie z prawem w dniach 18, 19, 25.marca 2008 wszystkie organizacje związkowe zorganizowały REFERENDUM STRAJKOWE w Dalkia Łódź S.A.

Udział w referendum strajkowym był dobrowolny.

    Wyniki referendum bezapelacyjnie potwierdziły nastroje zdeterminowanej załogi Dalkia Łódź S.A. Przy wymogu ważności referendum na poziomie 50% głosowało 1479 (79,17%) pracowników, z których aż 1419 (96,4%) opowiedziało się za podjęciem akcji protestacyjnych ze STRAJKIEM WŁĄCZNIE w przypadku nieosiągnięcia zadawalającego porozumienia płacowego.

    ŁODZIANIE, nie wierzcie w argumenty, że podwyżki cen usług DALKIA ŁÓDŹ S.A. wymuszone są wzrostem płac pracowników!

    Liczymy na świadomość mieszkańców ŁODZI, że ewentualny STRAJK jest skutkiem wywołanym brakiem porozumienia i dyktatorskim traktowaniem pracowników firmy, która od wielu lat jest wkomponowana w krajobraz historyczny Łodzi.

    Niepokojący jest sposób zastraszania mieszkańców Łodzi możliwością odcinania ciepła dla szpitali i żłobków. Zapewniamy, że nigdy do tego nie dojdzie z powodu naszego protestu.

     Jest to zwykła demagogia i oszukiwanie opinii publicznej.

 

Wspólna Reprezentacja

Związków Zawodowych

działających na terenie Dalkia Łódź S.A.

komentarze ...
Wyniku głosowania referendalnego. 26.03.2008
Protokol_referendum_1
Protokol_referendum_2
komentarze ...