Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

KOMUNIKAT DLA ZAŁOGI W ZWIĄZKU Z NEGOCJACJAMI PŁACOWYMI W DALKIA ŁÓDŹ SA W 2010 R. 12.02.2010
KOMUNIKAT DLA ZAŁOGI W ZWIĄZKU Z NEGOCJACJAMI PŁACOWYMI W DALKIA ŁÓDŹ SA W 2010 R.

 

    Poniżej przedstawiam Państwu swoisty twór prezesa Dalkii Łódź p. Jacky Lacombe i moją odpowiedź na poszczególne akapity.
(moja wypowiedź jest napisana kursywą)

 


komentarze, czytaj dalej ...
Ze spotkań z Panem Zawiszą 18.01.2010

   Na spotkaniu 18 stycznia prosiliśmy p. Zawiszę , nowego specjalistę ds. zasobów ludzkich o dostarczenie materiałów dotyczących finansów firmy, tak by rozmowy dotyczące podwyżek w 2010 roku – były rozmowami merytorycznymi. To co dostaliśmy wprost mnie zamurowało. Materiał dotyczący wzrostu wynagrodzeń jest wprost oszałamiający pod względem merytorycznym. Należy się poważnie zastanowić z kim i o czym, jako organizacja mamy rozmawiać. Nie jest to pierwszy „wyczyn” nowego dyrektora. Na myśl przychodzi wiele pomysłów – czy jest to ograniczenie pojmowania skomplikowanej struktury naszej firmy, czy też po prostu przemyślana taktyka rżnięcia przygłupa. Celem  może być wyprowadzenie z równowagi przedstawicieli pracowników. Choć biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania p. Zawiszy to nie powinno nikogo dziwić takie zachowanie. Przedstawiciel Zarządu Dalkia Łódź SA na wszystkie spotkania przychodzi z zestawem ogólników i w żadnej sprawie nie potrafi powiedzieć nic konkretnego. Do tego roku otrzymanych materiałów dotyczących negocjacji nie rozpowszechnialiśmy, były one przekazane tylko zespołowi negocjacyjnemu i członkom Zarządu Związku w celu ustalenia poziomu negocjacji. Otrzymany dziś materiał bez obaw, ze względu na jego „ merytoryczną zawartość” przekazujemy do wiadomości wszystkim odwiedzającym naszą stronę.

komentarze ...
Stanowiska do "Pomostówki" 30.12.2009
Wykaz stanowisk pracy w Dalkia Łódź S.A. (w Elektrociepłowniach i ZSC),
na których praca jest wykonywana w szczególnym charakterze, uprawniających do emerytur pomostowych
na podstawie ustawy z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych.
PROJEKT ustalony przez Komisję ds. emerytur pomostowych na posiedzeniu w dniu 18.11.2009r.
komentarze, czytaj dalej ...
Kryteria kategorii zaszeregowania. 20.12.2009

Sprawdz czy masz właściwą ....

   Dzięki operatywności naszych kolegów, możemy poznać  kryteria przyznawania kategorii zaszeregowania dla stanowisk z kategorią "widełkową" . Na razie tylko w EC2 i EC3.

Do pobrania:

ikona pdf

komentarze ...
Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych. 29.06.2009

   W dniu 26.06.2009 odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Dalkia łódź SA z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych.

   Zarząd przedstawił plany dotyczące wypłaty dodatku, omówił Aneks nr AN1/ZA/02/09 z dnia 25.05.2009r. do Zarządzenia ZA02/09 z dnia 16.02.2009, oraz przedstawił propozycje do zmian w opracowywanym sposobie wypłaty dodatku. Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego reprezentowali Darek Szymczak i Krzysztof Urzędowicz. Przedstawiciele ZZPRC zajęli stanowisko w omawianym temacie, przedstawiając aspekty prawne gwarantujące wypłatę dodatku i jego wysokości. Wskazano jak propozycja wypłaty dodatków ryczałtem dalece odbiega od obowiązujących zapisów ZUZP, określono tematykę do uzgodnień.

Zarząd poinformował o powołaniu zespołów mających na celu opracowanie wykazu stanowisk pracy na wydziałach WN, WP, WE, którym przyznaje się stały dodatek za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia i szczególnie uciążliwych, oraz wysokości współczynnika. W skład zespołów zostaną powołani przedstawiciele związków zawodowych.

   Wypłata dodatkowego wynagrodzenia za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych do chwili przyjęcia ostatecznej wynegocjowanej na drodze konsensusu wersji będzie wypłacana na starych zasadach zgodnych z ZUZP.

Zarząd zapewnił o wyrównaniu niezapłaconych dodatków od miesiąca marca dla pracowników pracujących na stanowiskach  pracy objętych wykazem.

Darek Szymczak

Krzysiek Urzędowicz

 dodatek 1 dodatek 2

komentarze ...
Dywidenda 2009 29.06.2009

   W dniu 29 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dalkia Łódź SA. W trakcie WZA poza szeregiem uchwał została uchwalona wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję. Jest to kwota 26,11zł. W załączeniu jest tabela określająca przychód pracowników wynikający z ilości otrzymanych akcji. Tak więc w tym roku przekroczyliśmy kwotę 80zł. „wspaniałomyślnie proponowaną” przez inwestora w zamian za sprzedaż akcji.

Ze Związkowym pozdrowieniem

Wiesiek Koc

tabela akcji

komentarze ...