Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU Veolii Energii Łódź dot. outsourcingu bocznic kolejowych. 16.05.2015
komentarze ...
Krótki komentarz do wyników wyborów. 20.04.2015

zzprc_logo_small.gif    Kolejny raz potwierdziła się teza, że siłą Związku nie jest liczba jego członków, tylko ich świadomość i zdyscyplinowanie. Ponad 420 członków nie potrafiło zagwarantować, wszystkim rekomendowanym przez własny Związek kolegom, wygranej w wyborach.
   Uważna analiza wyników i frekwencji, wskazuje wyraźnie kto, gdzie i na kogo głosował. Pokazuje słabość ZZPRC. To, że wybory są wolne i demokratyczne nie może eliminować świadomości jak ważne i korzystne dla Związku (czytaj członków Związku - pracowników Firmy) jest wprowadzenie w strukturę Rady Nadzorczej jak największej liczby swoich ludzi. Ważne ze względu na wspólny program i jednomyślną formę ich działania.
   Nie ma nic gorszego dla walki o sprawy pracownicze w Radzie Nadzorczej jak brak współpracy pomiędzy przedstawicielami pracowników w Radzie. Przypomnijcie sobie działalność Rady Nadzorczej VI czy VII kadencji (KURS 2015, zamknięcie EC-2).
   Jeśli któryś z członków nie zgadza się z polityką Zarządu Związku, ma uwagi do pracy kolegów w Radzie Nadzorczej, nie powinien kryć się ze swoją krytyką za kartą do głosowania.
   Członek Związku powinien wzmacniać Związek, gwarantując swoje uczestnictwo w organizowanych manifestacjach i protestach, podporządkowując się polityce Związku w wyborach czy referendach i przekazując uwagi (nawet krytyczne) do jego władz by pracowały lepiej.
   W zamian za taką właśnie postawę a nie tylko za wpłaconą składkę, ma prawo wymagać od Związku wsparcia prawnego i obrony w sprawach konfliktowych z pracodawcą, wypłat statutowych, prezentów, wycieczek i szkoleń.
   Jeśli ktoś myśli inaczej powinien zmienić Związek by nie działać na jego szkodę.

komentarze ...
Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej Veolia Energia Łódź S.A. - 20.04.2015 rok. 20.04.2015

 

komentarze ...
Porozumienie w sprawie podwyżek w 2015 roku. 03.04.2015
komentarze ...
Walne Zebranie Delegatów ZZPRC - 17.03.2015. 17.03.2015

zzprc_logo_small.gif   W dniu dzisiejszym odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Dalkia Łódź S.A.

   Po przyjęciu przez Delegatów sprawozdań z działalności Prezydium Związku, działalności finansowej i działalności Komisji Rewizyjnej w 2014 roku, udzielono absolutorium dla Zarządu i przyjęto Preliminarz finansowy na rok 2015.

   Przyjęto dofinansowanie Imprezy Związkowej, która w tym roku odbędzie się 15 maja w restauracji "Congresowa" na Alei Politechniki 4.
   Przyjęto sfinansowanie tradycyjnych już gadżetów promocyjnych dla Członków Związku.
   Ustalono terminy szkoleń związkowych, które podobnie jak w roku ubiegłym odbędą się w Swolszewicach, lecz tylko w dwóch terminach (oszczędności) tj. 18-20 maja i 1-3 czerwca.

   W trakcie Zebrania dokonano wyboru nowych Władz Związku.
Przewodniczącym Związku został - kol. Zbigniew Tomasik EC4,
PIerwszym Zastępcą Przewodniczącego - kol. Dariusz Domański EC3,
Skarbnikiem - kol. Hilary Kajak EC4,
Sekretarzem - kol. Adam Konewka EC2,

   Wybrano też skład nowej Komisji Rewizyjnej.
W Jej skład weszli:
kol. Janusz Włodarczyk EC4,
kol. Marek Chmielecki EC3,
kol. Marcin Chechła EC2.

   Zastępcami Przewodniczącego Związku na poszczególych Zakładach, zostali:
EC2 - kol. Arkadiusz Kowalczyk,
EC3 - kol. Piotr Wasilewski,
EC4 - kol. Sławomir Błasiak,
ZSC - kol. Leszek Wachtryk.

   Zarząd Związku rekomendował też trzech naszych kolegów do Wyborów na członków Rady Nadzorczej Veolii Energia Łódź S.A.
Rekomendację otrzymali:
kol. Zbigniew Tomasik,
kol. Hilary Kajak,
kol. Dariusz Domański.

   Zarząd Związku liczy na pełne poparcie rekomendowanych kolegów w nadchodzących wyborach.

komentarze ...
Spotkanie Koalicji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Veolia w Polsce. 13.02.2015

Koalicja Dalkia.gif   W dniach 11-13 luty br. odbyło się kolejne spotkanie Koalicji ZZ naszej Grupy Kapitałowej.
W związku ze zmianą nazwy grupy, przyjęto nową nazwę - Koalicja Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Veolia w Polsce.

   Do Koalicji przyłączył się kolejny Związek Zawodowy - jest to NSZZ "Solidarność" działająca przy Veolii Chrzanów Sp. z o.o.

   Rozmawiając o sytuacji w poszczególnych spółkach i problemach jakie dotyczą ich pracowników, poinformowaliśmy Koalicję o proteście przeciwko planowanym zwolnieniom w Veolii Energia Łódź S.A. i metodom jakich używa Zarząd do selekcji pracowników, którym chce wypowiedzieć pracę oraz o wprowadzanej atmosferze zastraszenia i przymuszania do korzystania z PDO czy emerytur.
   Uzyskaliśmy poparcie i wsparcie w organizowanej przez nasz Związek manifestacji w dniu 20-go Marca przed siedzibą naszej Spółki.

komentarze, czytaj dalej ...