Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Propozycja odkupu akcji 2016 - Zbigniew Tomasik. 12.04.2016

    W tym roku dywidenda 36.80,- kto sprzeda akcje nie dostanie dywidendy.Zbyszek Tomasik


komentarze ...
Walne Zebranie Delegatów 2016. 11.03.2016

Zbyszek TomasikInformuję, że WZD w dniu 10 marca 2016 roku przyjęło:

  1. sprawozdanie finansowe za 2015 r.
  2. udzielono absolutorium za 2015 r.
  3. przyjęto preliminarz budżetowy na 2016 r.

Nastąpiła zmiana na wniosek Przewodniczącego ZZPRC odpłatności za szkolenia organizowane przez ZZPRC (wpłata własna uczestnika szkolenia to 20 zł).
Terminy szkoleń to 9-11 maj,  6-8 czerwiec (ogłoszenie ukaże się na stronie ZZPRC).
Zapisy przyjmowane będą od 16 marca do 14 kwietnia u Przewodniczących Zkładów.

Z okazji 25 lecia powstania Związku ZZPRC VEŁ SA zorganizowana zostanie Imprezka Integracyjna
W terminie 13 maja od godz. 17,00 restauracja „Congresowa” Łódź ul. Politechniki 4 (ogłoszenie ukaże się na stronie ZZPRC).
Odpłatność  20zł dla członka ZZPRC i osoby towarzyszącej.
Emeryci członkowie ZZPRC bez opłat.
Osoby z poza związku 80 zł. Zapisy do 5 maja 2016.

Przyjęto zmianę statutu uwzględniającą zamknięcie EC2.

Zbigniew  Tomasik

komentarze ...
Podziękowanie od Pani Justyny Milewskiej. 09.03.2016

 

komentarze ...
List kol. Hilarego Kajaka do Przewodniczącego ZZNI p. Krzysztofa Stefańskiego. 01.03.2016

Pointa do odpowiedzi Pana Stefańskiego (link) na zadane trzy proste pytania.

   Ale to wciąż tylko słowa, słowa, słowa…. . Słowa krytyki, pisane w zaciszu domowym, z kubkiem gorącej herbaty w ręku. Jak dotychczas bez przełożenia na konkretne działania, nie wspominając o jakichkolwiek sukcesach.

P.S.
Czy Pańska przyczepka Panie Stefański potrafi tupać w imieniu Pracowników ?

Hilary Kajak

 

hilary kajak.jpgW związku z rozpoczęciem przez Przewodniczącego ZZNI – p. Krzysztofa Stefańskiego , w mojej ocenie,  cichej kampanii wyborczej o charakterze wybitnie negatywnym,  polegającej na dyskredytowaniu Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego i mnie, jako kandydata na członka Zarządu , chcę zadać p. K. Stefańskiemu kilka kluczowych dla sprawy pytań, na które mam nadzieję odpowie publicznie.

   Nadmieniam, iż fragmenty tekstu napisane czerwoną trzcionką zaczerpnąłem ze strony internetowej ZZNI, a ich autorem jest. p. K. Stefański.

Panie Przewodniczący Stefański,
Czy będzie Pan startował w wyborach na członka Zarządu ?

   Zadeklarował Pan chęć udziału w pracach okręgowej komisji wyborczej, co dla każdego jej członka jako Pracownika VEŁ oznacza , zgodnie z regulaminem wyborów,  dobrowolną rezygnację z ubiegania się o stanowisko członka Zarządu Spółki.

   Jest to, według mojej oceny i zaistniałych w ostatnim czasie wydarzeń, jedynie „zasłona dymna” tj. podstępna taktyka wyborcza.

   Planuje Pan, jak przypuszczam,  za „pięć trzecia” złożyć rezygnację z uczestnictwa w pracach Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 , a jednocześnie przedstawić Głównej Komisji Wyborczej zgłoszenie przez ZZNI Pana osoby do wyborów na członka Zarządu. Zgłoszenie będzie oczywiście podpisane przez Pana, jako Przewodniczącego ZZNI.

   "ZZ Nowa Inicjatywa poprze chętnie osobę dotychczas nieskompromitowaną, zaangażowaną w sprawy pracownicze, która zaproponuje pracownikom Veolii Energia Łódź inny sposób sprawowania tej funkcji."

Czy planuje Pan ,,tupnąć nogą’’ w Warszawie dla dobra Pracowników ?

komentarze, czytaj dalej ...