Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Koniec z egzaminami co 5 lat. 09.09.2011
Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne
PAP - Biznes
8 Wrz 2011


08.09. Warszawa (PAP) - Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w czwartek, że w środę prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Zmiany doprecyzowują obowiązujące przepisy, w części dotyczącej zasad handlu energią za pośrednictwem giełdy.

Znowelizowana ustawa zmienia definicję odbiorcy krajowego i precyzuje warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Nowe zapisy szczegółowo określają warunki sprzedaży energii elektrycznej oraz wymagania dla osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych.

Zmiany dotyczą też zasad sprawozdawczości o wielkościach dostępnej mocy przyłączeniowej i aktualizowania informacji o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci. Nowelizacja ułatwia składanie wniosków o przyłączenie do sieci.

Parlamentarzyści utrzymali obowiązek ponownego sprawdzania kwalifikacji pracowników energetyki w ograniczonym zakresie. Dotyczyć ma to tylko osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, ale w ciągu ostatnich pięciu lat nie pracowały przy urządzeniach, instalacjach lub sieciach. Sprawdzenie kwalifikacji będzie także konieczne - na wniosek pracodawcy - w przypadku modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji czy sieci, przy których zatrudnieni są pracownicy.

Utrzymano także obowiązek potwierdzania co pięć lat kwalifikacji w przypadku osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a świadczących usługi na rzecz konsumentów i przedsiębiorców: mikro, małych i średnich. Chodzi o pracowników firm, działających poza strukturami przedsiębiorstw energetycznych, świadczących usługi na rynku.(PAP)
komentarze ...
Dariusz Szymczak - W sprawie EC2 17.07.2011

 

Szanowni Państwo.

Kilka dni temu otrzymałem informację, iż pracownicy EC2 dowiedzieli się o wyniku głosowania Rady Nadzorczej w dniu 16.06 na temat zakończenia produkcji w ich zakładzie, i że fakt ten nie wywołał aż tak wielkiego oburzenia, jak to, że ja, Dariusz Szymczak jako wybrany przez pracowników członek Rady Nadzorczej byłem „za”. Czas więc na wyjaśnienia: dlaczego taka a nie inna była moja decyzja.

 

komentarze, czytaj dalej ...
W sprawie kart do Lux Medu 07.06.2011
Szanowni Państwo.
   Pomimo braku zgody Zakładowych Organizacji Związkowych, Zarząd Dalkia Łódź SA, jednostronnie zmienił zasady opieki medycznej dla Pracowników, Emertytów i Rencistów Dalkia Łódź SA. Czym po raz kolejny pokazał, że nie zamierza szanować zapisów Pakietu Gwarancji Pracowniczych Socjalnych i Związkowych oraz zawartych tam ustaleń, nie zamierza też respektować zapisów ZUZP.
PRZEPRASZAM, RESPEKTUJE ALE NA SWÓJ SPOSÓB.
   Spowodowało to rozpoczęcie przez dwie organizacje sporu zbiorowego, którego procedura jest długa i mozolna ale mamy nadzieję, że skuteczna i pozowoli w efekcie na przywrócenie poziomu opieki medycznej dla pracowników zgodnej z zapisami Pakietu Gwarancji Pracowniczych Socjalnych i Związkowych oraz ZUZP.
Dodatkowo Pracownicy mają podpisywać listy potwierdzające otrzymanie karty do LUX - Medu.
   PODPISANIE TEJ KARTY JEST ZGODĄ NA ABONAMENT MEDYCZNY I POZWALA PRACODAWCY NA POTRĄCENIE KWOTY Z WYNAGRODZENIA. PRACOWNICY DALKIA ŁÓDŹ SA, ZGODNIE Z ZAPISAMI MAJĄ PRAWO DO BEZPŁATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ZUZP I PAKIECIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH SOCJALNYCH I ZWIĄZKOWYCH.
   Przyjęcie zgody jest decyzją indywidualną każdego pracownika - jednak każdy, kto zgadza się na abonament nie ma prawa do jakichkolwiek roszczeń od Pracodawcy - i tu pokazuje się kolejne traktowanie pracownika, po cichutku i tylnymi drzwiami wprowadza się zasady niezgodne z obowiązującymi dokumentami.
 
Z poważaniem
Wiesław Koc
 
Hasło, które powstało wraz z rozpoczęciem działalności p. JACKY LACOMBE, jest nadal prawdziwe.
PRAWO NIE EBIT TAK TO PREZESA ZNAK.
 
pismo do prezesa 1 pismo do prezesa 2
 
komentarze ...