Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Ogłoszenia

Komunikat Grupy Veolia. 09.04.2021

 Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy, 

W ostatnim Newsletterze Grupy z dnia 29 marca ukazała się informacja, iż w związku z toczącym się ogólnopolskim programem szczepień przeciwko Covid-19, wszystkie osoby, które są objęte szczepieniem, mogą skorzystać z pełnopłatnego dnia wolnego. Jest to uprawnienie, na przyznanie którego Pracodawca zdecydował się w trosce o zdrowie pracowników.

Poniżej doprecyzowujemy zasady, na jakich można z niego skorzystać.

  1. Dzień wolny przysługuje tylko w dniu szczepienia, pod warunkiem, że
    w harmonogramie jest to dzień pracy oraz szczepienie zaplanowano
    w godzinach pracy.

  2. Pracownik może skorzystać z dnia wolnego zarówno na pierwszą jak i drugą dawkę szczepienia. Skorzystanie z tego uprawnienia jest dobrowolne. 

  3. Dzień wolny nie przysługuje na szczepienie, które realizowane jest na terenie zakładu pracy.

  4. Aby skorzystać z dnia wolnego na okoliczność szczepienia, należy zgłosić ten fakt z wyprzedzeniem drogą mailową przełożonemu  oraz pracownikowi działu HR. W przypadku braku dostępu do maila, pracownik wnioskuje telefonicznie lub bezpośrednio do przełożonego, zaś przełożony powiadamia mailowo dział HR. Nieobecność ta zostanie zaewidencjonowana jako NUP (nieobecność usprawiedliwiona płatna).

  5. Warunkiem otrzymania dnia NUP jest przedstawienie po szczepieniu, w dziale HR, do wglądu - w formie skanu lub zdjęcia, zaświadczenie o realizacji szczepienia w danym dniu. Bez zaświadczenia, będzie to dzień nieobecności nie usprawiedliwionej niepłatnej.

Zdrowie pracowników jest dla nas wszystkich priorytetowe. Dbajmy o siebie nawzajem.

Komunikacja wewnętrzna 

Veolia Energia Polska

Protest Warszawa 11-14 wrzesień 30.08.2013
Komunikat Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego ws. protestów. Wrzesień 2013. 09.08.2013