Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Ogłoszenia

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ZZPRC VEŁ SA. 2020 30.06.2020

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A.
EC-4, Aula (dawna sala Historii) 31 lipca 2020 r.

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. godz. 08.00 - Otwarcie zebrania (pierwszy termin) godz. 08:15 (drugi termin)
 2. Wybór Prezydium Zebrania - Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o stanie obecności i ważności zebrania.
 5. Przyjęcie porządku zebrania.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie Prezydium Zarządu Związku z działalności w 2019 r.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r..
 10. Dyskusja i wymiana poglądów.
 11. Głosowanie za przyjęciem przedstawionych sprawozdań i za udzieleniem Zarządowi absolutorium.
 12. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2020 r.
 13. Głosowanie uchwał WZD.
 14. godz. 09.45-10.00 - PRZERWA.
 15. Wybór Skarbnika Związku.
 16. godz. 10.45-11.00 - PRZERWA.
 17. Sprawy różne.
 18. godz. 12:30 - Zamknięcie Zebrania.

czytaj dalej ...
Protest Warszawa 11-14 wrzesień 30.08.2013
Komunikat Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego ws. protestów. Wrzesień 2013. 09.08.2013

siepomaga.pl