Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

ZZPRC Veolia Energia Łódź / Kierownictwo Związku • Zarząd Związku
  • Prezydium Zarządu
   • Przewodniczący Związku
   • I-szy Z-ca Przewodniczącego
   • Z-cy Przewodniczącego ds. poszczególnych EC
    • Z-ca Przewodniczącego ds. EC-3
    • Z-ca Przewodniczącego ds. EC-4
    • Z-ca Przewodniczącego ds. ZSC
   • Skarbnik Związku
   • Sekretarz Związku
  • Przedstawiciele brygad w poszczególnych EC
   • Grupowi brygad w poszczególnych EC
    • Członkowie Związku w poszczególnych EC
 • Komisja Rewizyjna