Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Grafik czasu pracy zgodnie z kodeksowymi zasadami. 27.01.2012

Gazeta Podatkowa nr 73 (801) z dnia 12.09.2011

prasa_logo.jpg   O tym, w jakim systemie i rozkładzie pracownik wykonuje pracę, decyduje pracodawca. Zasadniczo, jeżeli jest to inny system niż podstawowy, obliguje to pracodawcę do sporządzenia indywidualnie dla każdego zatrudnionego harmonogramu czasu pracy na dany okres rozliczeniowy. Przy czym określa się w nim sposób rozłożenia czasu pracy, wskazując dni oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy oraz uwzględniając regulacje dotyczące czasu pracy.

komentarze, czytaj dalej ...
Koniec z egzaminami co 5 lat. 09.09.2011
Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne
PAP - Biznes
8 Wrz 2011


08.09. Warszawa (PAP) - Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w czwartek, że w środę prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Zmiany doprecyzowują obowiązujące przepisy, w części dotyczącej zasad handlu energią za pośrednictwem giełdy.

Znowelizowana ustawa zmienia definicję odbiorcy krajowego i precyzuje warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Nowe zapisy szczegółowo określają warunki sprzedaży energii elektrycznej oraz wymagania dla osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych.

Zmiany dotyczą też zasad sprawozdawczości o wielkościach dostępnej mocy przyłączeniowej i aktualizowania informacji o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci. Nowelizacja ułatwia składanie wniosków o przyłączenie do sieci.

Parlamentarzyści utrzymali obowiązek ponownego sprawdzania kwalifikacji pracowników energetyki w ograniczonym zakresie. Dotyczyć ma to tylko osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, ale w ciągu ostatnich pięciu lat nie pracowały przy urządzeniach, instalacjach lub sieciach. Sprawdzenie kwalifikacji będzie także konieczne - na wniosek pracodawcy - w przypadku modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji czy sieci, przy których zatrudnieni są pracownicy.

Utrzymano także obowiązek potwierdzania co pięć lat kwalifikacji w przypadku osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a świadczących usługi na rzecz konsumentów i przedsiębiorców: mikro, małych i średnich. Chodzi o pracowników firm, działających poza strukturami przedsiębiorstw energetycznych, świadczących usługi na rynku.(PAP)
komentarze ...
Dariusz Szymczak - W sprawie EC2 17.07.2011

 

Szanowni Państwo.

Kilka dni temu otrzymałem informację, iż pracownicy EC2 dowiedzieli się o wyniku głosowania Rady Nadzorczej w dniu 16.06 na temat zakończenia produkcji w ich zakładzie, i że fakt ten nie wywołał aż tak wielkiego oburzenia, jak to, że ja, Dariusz Szymczak jako wybrany przez pracowników członek Rady Nadzorczej byłem „za”. Czas więc na wyjaśnienia: dlaczego taka a nie inna była moja decyzja.

 

komentarze, czytaj dalej ...
W sprawie kart do Lux Medu 07.06.2011
Szanowni Państwo.
   Pomimo braku zgody Zakładowych Organizacji Związkowych, Zarząd Dalkia Łódź SA, jednostronnie zmienił zasady opieki medycznej dla Pracowników, Emertytów i Rencistów Dalkia Łódź SA. Czym po raz kolejny pokazał, że nie zamierza szanować zapisów Pakietu Gwarancji Pracowniczych Socjalnych i Związkowych oraz zawartych tam ustaleń, nie zamierza też respektować zapisów ZUZP.
PRZEPRASZAM, RESPEKTUJE ALE NA SWÓJ SPOSÓB.
   Spowodowało to rozpoczęcie przez dwie organizacje sporu zbiorowego, którego procedura jest długa i mozolna ale mamy nadzieję, że skuteczna i pozowoli w efekcie na przywrócenie poziomu opieki medycznej dla pracowników zgodnej z zapisami Pakietu Gwarancji Pracowniczych Socjalnych i Związkowych oraz ZUZP.
Dodatkowo Pracownicy mają podpisywać listy potwierdzające otrzymanie karty do LUX - Medu.
   PODPISANIE TEJ KARTY JEST ZGODĄ NA ABONAMENT MEDYCZNY I POZWALA PRACODAWCY NA POTRĄCENIE KWOTY Z WYNAGRODZENIA. PRACOWNICY DALKIA ŁÓDŹ SA, ZGODNIE Z ZAPISAMI MAJĄ PRAWO DO BEZPŁATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ZUZP I PAKIECIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH SOCJALNYCH I ZWIĄZKOWYCH.
   Przyjęcie zgody jest decyzją indywidualną każdego pracownika - jednak każdy, kto zgadza się na abonament nie ma prawa do jakichkolwiek roszczeń od Pracodawcy - i tu pokazuje się kolejne traktowanie pracownika, po cichutku i tylnymi drzwiami wprowadza się zasady niezgodne z obowiązującymi dokumentami.
 
Z poważaniem
Wiesław Koc
 
Hasło, które powstało wraz z rozpoczęciem działalności p. JACKY LACOMBE, jest nadal prawdziwe.
PRAWO NIE EBIT TAK TO PREZESA ZNAK.
 
pismo do prezesa 1 pismo do prezesa 2
 
komentarze ...
Zawieszenie realizacji części motywacyjnej podwyżki 2010 02.04.2010
komentarze ...
Kolejny pomysł na okradanie pracowników 02.04.2010
KOLEJNY POMYSŁ NA OKRADANIE PRACOWNIKÓW
 
Przedstawiono Związkom Zawodowym kolejny pomysł na „motywowanie pracowników”. Zgodnie z nowymi zasadami teraz należy motywować pracowników przez ich skłócenie, wymuszanie lizusostwa i praca nad siły na wielu stanowiskach. Brak pomysłu na określenie zasad  - jasnych i przejrzystych wynikających z pełnienia obowiązków. Powoduje przedstawienie kolejnych bzdurnych pomysłów. Na dzień dzisiejszy nie zgodziły się wszystkie organizacje związkowe. Co będzie dalej pokaże przyszłość. Najciekawsze jest to, że ta sama kadra kierownicza, która do chwili obecnej nie potrafiła z regulaminu premiowania uczynić narzędzia do nagradzania pracowników teraz będzie ich „motywowała”. Jedno należy zauważyć nie tylko w tworzeniu organizacji brakuje pomysłów i zdrowego rozsądku, w wynagrodzeniach też – choć jedna myśl przyświeca naszemu prezesikowi WYKONAĆ EBIT. Co nie jest dziwne bo będzie premia – i tu o swoim wynagrodzeniu się nie zapomina. A że prawie dwa tysiące pracowników  okradnie się przez „motywację” to pecha. Wyda się znowu kilka tysięcy bzdurnych broszurek jak to maszerujemy z Dalkią w otchłań i będzie wszystko jasne.
 
komentarze ...