Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Podsumowanie działalności związkowej ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A. w 2015 roku. 30.10.2015

 W ramach statutowej polityki finansowej.zzprc_logo_small.gif

 • Wypłaty nagród za długoletnią pracę dla członków związku.
  - „związkowa odprawa emerytalna”
 • Wypłaty okolicznościowe z tytułu urodzeń i zgonów
  - dla członków związku i ich rodzin.
 • Wypłaty zapomóg losowych
  - przyznawane decyzją Zarządu Związku na wniosek członka związku.
 • Wypłaty z Funduszu Pomocowego dla członków związku
  - w formie nieoprocentowanej pożyczki.

W ramach ochrony praw pracowniczych.

 • Umowa z Kancelarią Prawną na darmowe porady prawne dla członków związku.
 • Umowa z Kancelarią Prawną na obsługę prawną Związku
  - analiza dokumentów, reprezentacja w Sądzie.
 • Finansowanie prowadzonej sprawy dwóch członków związku,
  którzy wystąpili przeciwko Veolia Energia Łódź S.A. o odszkodowane jako pracownicy Impela (dawna Ochrona).
 • Finansowanie doradztwa prawnego w sprawie przeciwko PZU
  o odszkodowanie dla wdowy po zmarłym członku związku.
 • Rezerwacja znacznych środków finansowych w budżecie Związku na sprawy sądowe członków związku
  przeciwko Pracodawcy
  - wypowiedzenia umów o pracę,  łamanie zapisów ZUZP / Regulaminu Pracy.
 • Przygotowanie funduszy na pomoc prawną w przypadku podjęcia przez Pracodawcę działań
  zmierzających do wypowiedzenia ZUZP.
 • Zorganizowanie Manifestacji w obronie miejsc pracy.
 • Organizacja szkoleń dla członków Związku.

W ramach współpracy międzyzwiązkowej i współpracy z Pracodawcą.

 • Wynegocjowanie i podpisanie Porozumienia Płacowego
  - podwyżka wynagrodzenia powyżej zapisów gwarantowanych.
 • Podpisanie z Zarządem Veolia Energia Łódź S.A. (wraz z wybranymi związkami),
  korzystnej dla Pracowników, umowy dotyczącej relokacji Pracowników z EC2.
 • W ramach Koalicji Związków Zawodowych Veolia przygotowujemy się do negocjacji
  w sprawie nowego regulaminu Premii Partycypacyjnej na lata następne
  - Veolia Polska wraz z Zarządami firm grupy uznaje tylko Koalicję ZZ jako partnera do rozmów.
 • Na mocy podpisanego w 2015r. porozumienia płacowego, od 1 października br. uruchomiono środki
  na niwelowanie „kominów płacowych”
  - dodatkowe podwyżki dla 60 osób, wśród których są osoby wskazane naszymi wnioskami.
 • Przedstawianie na bieżąco Pracodawcy problemów zgłaszanych przez członków związku.

W ramach działalności kulturalnej.

 • Zrealizowanie uchwał WZD dot. gadżetu oraz imprezy integracyjnej dla członków związku.
komentarze ...
Sprawozdanie kolegów Hilarego Kajaka i Zbigniewa Tomasika z posiedzenia Rady Nadzorczej Veolia Energia Łódź S.A. w dniu 19.10.2015 r. 19.10.2015

   W dniu 15 października br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Veolia Energia Łódź S.A.
Tematami do omówienia były: BHP, wyniki handlowe i finansowe firmy, sprawy techniczne, działania HR, zmiany organizacyjne spółki oraz nowy regulamin Zarządu.
   Na wstępie, Pani Teresa Pietrowska w związku z powołaniem na Członka Zarządu przedstawiła swoją osobę Radzie Nadzorczej.
   Informację na temat stanu BHP przedstawił Pan Wiesław Koc.
Wydarzyły się cztery wypadki na początku roku związane głównie z komunikacją / skręcenia i stłuczenia /.
Na kotle BFB w zakładzie czwartym wystąpiło zagrożenie pożarowe, powołano komisję w celu wyjaśnienia zdarzenia.
Ponieważ zdarzenie to miało miejsce dzień wcześniej, przed posiedzeniem Rady Nadzorczej nie znane były jeszcze przyczyny wystąpienia zagrożenia.
   Następnie przedstawiono prezentację dotyczącą wyników handlowych.

komentarze, czytaj dalej ...
Odpowiedż Przewodniczącego ZZPRC na list Przewodniczącego ZZNI. 21.08.2015

zzprc_logo_small.gif   Zarząd ZZPRC Veolia Energia Łódź SA stoi na stanowisku, że strona internetowa nie jest odpowiednim miejscem prowadzenia polemiki międzyzwiązkowej. Prowokowany jednak, od dłuższego czasu impertynencjami Przewodniczącego ZZNI, publikuje odpowiedź na Jego list otwarty skierowany do Przewodniczącego ZZPRC Veolia Energia Łódź SA w dniu 12.08.2015 roku.

List otwarty do Pana Przewodniczącego ZZPRC.pdf 84.65 kB Typ pliku:

komentarze, czytaj dalej ...
Mistrz Czytelnictwa 2015. 16.06.2015

 

komentarze ...
Informacja dla członków Funduszu Nowy Świat #6 09.06.2015
komentarze ...
1 2 3  |  Następna ›