Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Walne Zebranie Delegatów. 07.11.2014

zzprc_logo_small.gif   4 Listopada br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszego Związku.
Głównym powodem zebrania było uchwalenie nowego Statutu ZZPRC Dalkia Łódź S.A.

 

   Wysoka frekwencja Delegatów (powyżej 70%) pozwoliła po krótkiej dyskusji, przy jednym głosie wstrzymującym się uchwalić nowy Statut. Główne zmiany to uwzględnienie w strukturach Związku pracowników jednozmianowych, poprawiona została ordynacja wyborcza, zmieniono zasady wnoszenia uchwał i przede wszystkim uaktualniono go do obecnych aktów prawnych.

komentarze ...
Koniec Sporu Zbiorowego o Zakładową Sużbę Zdrowia. 10.10.2014

zzprc_logo_small.gif   Wczoraj 09 października podpisane zostało porozumienie, zawarte pomiędzy
Związkami Zawodowymi a Zarządem Dalkii Łódź S.A.
określające zakres opieki medycznej dla pracowników, emerytów i rencistów oraz
termin obowiązywania tej opieki w uzgodnionym zakresie.

   W związku z powyższym decyzją Zarządu ZZPRC zakończyliśmy Koniec sporu o SZ_tn.jpgtrwający od 2011 roku spór z Pracodawcą.

   Porozumienie opublikujemy w późniejszym terminie.

komentarze ...
Informacja dla członków Funduszu Nowy Świat #4. 01.09.2014
komentarze ...
Odpowiedź ZZPRC na planowane redukcje w Impel Security Provider. 22.08.2014

 

komentarze ...
Porozumienie Płacowe 2014. 20.07.2014

zzprc_logo_small.gif   18 lipca na spotkaniu ZZ z prez. Szymankiem i dyr. Zawiszą podpisaliśmy tegoroczne Porozumienie Płacowe.
   Stało się to możliwe po zaakceptowaniu przez PIP zmiany w naszym ZUZP-ie ograniczającej negocjowanie corocznych porozumień tylko do stron ZUZP-u.

   Warunki podpisanego porozumienia są takie jak wynegocjowane w marcu, tzn. ponad już zrealizowanego wzrostu stawki zasadniczej o 0.9% wynikającej z inflacji, od 1 lipca każdy pracownik otrzyma 32zł kwotowej obligatoryjnej podwyżki stawki osobistego zaszeregowania (co stanowi 1.1% średniego zasadniczego wynagrodzenia w spółce w 2013 roku.) z wyrównaniem od 1 marca (czyli za 4 miesiące). Wyrównanie wypłacone będzie w jednorazowej formie po naliczeniu przez CUW (dokładny termin nieokreślony ze względów technicznych).
   Do końca września każdy pracownik otrzyma jednorazową wypłatę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w wysokości 1000 zł brutto na osobę jako zaliczkę świadczeń z tytułu Świąt Bożego Narodzenia. Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wypłata będzie proporcjonalna do tego wymiaru. Dla pracowników otrzymujących ryczałt zostanie on przeliczony uwzględniając wzrost stawki wynagrodzenia zasadniczego.
   W ramach realizacji wcześniejszych zobowiązań, wynikających z zawieszenia programu 30-30-40 w 2014 r.,  pracodawca przeznaczy na podwyżki indywidualne dla pracowników dodatkową kwotę w wysokości 0.3% stawek osobistego zaszeregowania. Podwyżki z tego tytułu będą realizowane do końca 2014 roku.

DD

komentarze ...
Spotkanie Koalicji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Dalkia w Polsce. 12.07.2014

Koalicja Dalkia.gif   11 lipca w Łodzi na terenie EC4 odbyło się kolejne spotkanie Związków Zawodowych z Warszawy, Poznania i Łodzi, wchodzących w skład Koalicji działającej w ramach Grupy Kapitałowej Dalkia w Polsce.

   Tematem przewodnim pierwszej części spotkania było ustalenie działania w reakcji na plany redukcji zatrudnienia w Dalkii Łódź po wygaśnięciu Pakietu Gwarancji Pracowniczych i wyłączeniu z eksploatacji EC2.
   Sprzeciw jaki wyraziły Związki Zawodowe działające w Dalkii Łódź wobec tych planów, został poparty przez Koalicję i zapewniona została pomoc w działaniach mających na celu przekonanie Zarządu Dalkii Łódź do odstąpienia od zwolnień pracowników.
   Ustosunkowano się też, negatywnie, do planu tworzenia Obszaru "Inżynierii" i formy w jakiej jest to realizowane przez zespół projektowy, oraz do kontynuowania outsourcing'u kolejnych obszarów, zwłaszcza w kontekście braku zainteresowania losami pracowników po okresie gwarancyjnym.

   W drugiej części spotkania, zaproszeni Dyrektorzy ds. Zasobów Ludzkich z Dalkii Warszawa, Dalkii Poznań i Dalkii Łódź oraz Dyrektor HR Dalkia Polska, udzielili informacji na temat:
- przewidywanych zmian zatrudnienia w związku z realizacją strategii Grupy w Polsce (do końca roku),
- wyboru nowej polisy grupowej NNW,
- działań po Badaniu Klimatu Społecznego,
- sytuacjii Veolii po ostatnim posiedzeniu ERZ Veolia.

   Na zakończenie spotkania przyjęto akces NSZZ Ciepłowników w Polsce ZOZ z Jarocina działający w ramach Dalkii Poznań, powiększając Koalicję o kolejny Związek.

   Pracowników Dalkii Łódź S.A. w spotkaniu reprezentowały:
- ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego,
- NSZZ Pracowników Dalkia Łódź,
- NSZZ "Solidarność",
- ZZ Inżynierów i Techników,
- ZZ Pracowników Administracji Przemysłowej,
- ZZ Pracowników Ochrony

DD

komentarze ...
1 2 3  |  Następna ›