Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Artykuł dla prasy. 02.04.2008

Artykuł opłacony przez Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych działających w Dalkia Łódź S.A.

FAKTY   I    MITY  w   Dalkia Łódź S.A.

  

SZANOWNI ŁODZIANIE

    Po sprzedaży Zespołu  Elektrociepłowni w Łodzi S.A. w sierpniu 2005r. rozpoczął się gwałtowny proces restrukturyzacji, której najważniejszym efektem okazało się ograniczenie zatrudnienia z 2568 do 1850 pracowników w 2008r.

    Z powodu  Programu Dobrowolnych Odejść tylko w 2006r. odeszło ok. 400 pracowników. Spowodowało to, że średnia płaca statystycznie wzrosła o ok. 8,6% tworząc dobry materiał propagandowy dla Zarządu Dalkia Łódź S.A., czego w żaden sposób nie odczuli pracownicy, o mitycznych zarobkach naszych pracowników, gdy rzeczywisty wzrost płacy zasadniczej wynosił 1,1% tzn. 50zł wprowadzone od lipca 2007.

     Z 1850 pracowników zatrudnionych w Dalkia Łódź S.A. i średniej płacy zasadniczej na poziomie 2024 zł. , według danych na dzień 31 stycznia 235 ma stawkę poniżej 1500 zł. i 759 posiada stawkę w przedziale od 1500zł. do 2000zł. Jednocześnie zaznaczyć trzeba, iż obciążenie pracą wzrosło - tylko w ciągu trzech lat ilość godz. nadliczbowych wzrosła z 5779 godz. w 2004r. do 17239 godz. w 2007r.

Najważniejsze statystyczne fakty dotyczące Dalkia Łódź S.A. w latach 2000/2007

Wzrost inflacji w kraju

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

Wzrost średniej płacy zasadniczej w Dalkia

Wzrost zysku netto w Dalkia

Spadek zatrudnienia w Dalkia

130%

157%

132%

630%

 - 37%

    Zamiast nadziei lepszej przyszłości, wiązanej ze sprzedażą naszej firmy, otrzymaliśmy trudną do zaakceptowania rzeczywistość.

    Zwiększenie obciążenia pracą, lekceważenie istoty dialogu ze Związkami Zawodowymi, które postawione zostały pomiędzy decyzjami Zarządu a niezadowoleniem pracowników spowodowanym niskimi płacami w firmie, nastawionej wyłącznie na ZYSK  dla  INWESTORA . W 2000r.  15,7mln zysku, 2006r.  67,5mln, do  101mln w  2007r..

    Działając w zgodzie z prawem w dniach 18, 19, 25.marca 2008 wszystkie organizacje związkowe zorganizowały REFERENDUM STRAJKOWE w Dalkia Łódź S.A.

Udział w referendum strajkowym był dobrowolny.

    Wyniki referendum bezapelacyjnie potwierdziły nastroje zdeterminowanej załogi Dalkia Łódź S.A. Przy wymogu ważności referendum na poziomie 50% głosowało 1479 (79,17%) pracowników, z których aż 1419 (96,4%) opowiedziało się za podjęciem akcji protestacyjnych ze STRAJKIEM WŁĄCZNIE w przypadku nieosiągnięcia zadawalającego porozumienia płacowego.

    ŁODZIANIE, nie wierzcie w argumenty, że podwyżki cen usług DALKIA ŁÓDŹ S.A. wymuszone są wzrostem płac pracowników!

    Liczymy na świadomość mieszkańców ŁODZI, że ewentualny STRAJK jest skutkiem wywołanym brakiem porozumienia i dyktatorskim traktowaniem pracowników firmy, która od wielu lat jest wkomponowana w krajobraz historyczny Łodzi.

    Niepokojący jest sposób zastraszania mieszkańców Łodzi możliwością odcinania ciepła dla szpitali i żłobków. Zapewniamy, że nigdy do tego nie dojdzie z powodu naszego protestu.

     Jest to zwykła demagogia i oszukiwanie opinii publicznej.

 

Wspólna Reprezentacja

Związków Zawodowych

działających na terenie Dalkia Łódź S.A.

komentarze ...
Wyniku głosowania referendalnego. 26.03.2008
Protokol_referendum_1
Protokol_referendum_2
komentarze ...
Taki tam sobie news ! 18.03.2008
NEWS - 18.03.2008 godz. 22:30    Jak wieść niesie, głosowało już ponad 45% pracowników, niektórzy nawet oficjalnie chcieli się imiennie podpisać pod głosami, mimo tego, że głosowanie jest anonimowe. Jest to pewien ewenement w energetyce. Ale są tacy, którzy przechodzą przed urnami i odwracają głowę - powodów takiego zachowania nie potrafię zrozumieć. Jeżeli są przeciwni wzrostowi wynagrodzenia to proponuję, żeby w swoim wydziale powiedzieli - BOJĘ SIĘ WZROSTU WYNAGRODZEŃ, MNIE TO NIE DOTYCZY PROSZĘ PRZEKAZAĆ MOJE PIENIĄDZE INNYM, TO TAKIE PROSTE. Nieprawdaż ???

 W.Koc

komentarze ...
Stanowisko ZZPRC Dalkia Łódź S.A. 17.03.2008
STANOWISKO ZZPRC DALKIA ŁÓDŹ S.A.
    W nawiązaniu do tego co sie ostatnio dzieje na wydziałach produkcyjnych, gdzie pracownicy stali się przedmiotem zastraszania przez kadrę kierowniczą Zarząd ZZPRC wydał swoje stanowisko. Jest to niedopuszczalna praktyka jaka zastosowano wobec pracowników Dalkii Łódź S.A. Jesteśmy przekonani, ze ten nienormalny sposób postępowania Zarządu Spółki i kierownictwa wydziałów jeszcze bardziej zobliguje pracowników do wzięcia udziału w referendum strajkowym.

W. Koc

komentarze, czytaj dalej ...
Czego dotyczy referendum. 17.03.2008
INFORMACJA     W odpowiedzi na ciągle powtarzające się pytania, Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego informuje członków Związku jak i wszystkich pracowników Dalkii Łódź S.A., że referendum strajkowe, które odbędzie się w dniach 18,19 i 25 marca dotyczy średniego wzrostu płacy zasadniczej o 350 zł. Wcześniejsze propozycje dotyczące innego rozwiązania wzrostu wynagrodzeń pracowników Dalkii Łódź S.A. ze względu na odrzucenie ich przez Zarząd Spółki są nieaktualne.

Zarząd ZZPRC

komentarze ...
1 2 3  |  Następna ›