Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

Aktualności

Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolia Energia Łódź S.A. w dn. 30.06.2016 r. 20.06.2016

   Akcjonariusz, który nie będzie mógł uczestniczyć osobiście w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Veolia Energia Łódź S.A. w dniu 30 czerwca br. zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h. może udzielić pełnomocnictwa innej osobie, która w Jego imieniu wyrazi sprzeciw w głosowaniu uchwały wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i innych głosowaniach.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Veolia Energia Łódź S.A.30.06.2016 r.pdf 88.22 kB Typ pliku:

0D UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA NIE WNOSIMY ŻADNYCH OPŁAT.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolia Energia Łódź S.A. - 30.06.2016. 12.06.2016

   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. wzywa Członków Związku oraz pozostałych pracowników, którzy są akcjonariuszami Veolia Energia Łódź S.A. do obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2016 r. i wyrażeniu sprzeciwu w głosowaniu uchwały wprowadzenia zmian w Statucie Spółki (pkt. 9.j. porządku obrad).

   Zarząd Zwiazku traktuje zmianę wymienionych w programie WZA punktów Statutu Spółki jako działanie na szkodę pracowników.

   Eliminowanie (nawet częsciowe) z zarządzania Spółką przedstawicieli Pracowników w Zarządzie i Radzie Nadzorczej, ograniczanie Ich kompetencji, stanowisk czy kadencyjności działania narusza wypracowane przez lata standardy współpracy.

   Sprzeciw pracowników wobec ww. zmian Statutu Spółki proponowanych przez Zarząd będzie początkiem walki o utrzymanie praw i przywilejów pracowniczych w Veolia Energia Łódź S.A.

WZA_30.06.2016_Monitor Gospodarczy.pdf 341.08 kB Typ pliku:

Komunikat Zarządu ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A. 27.05.2016


KOMUNIKAT

  

Z powodu zapowiadanych przez Prezesa Veolia Energia Łódź S.A. zmianach ograniczających prawa pracownicze w Spółce oraz bieżących wydarzeniach związanych z łamaniem zapisów Ustawy o Związkach Zawodowych w Veolia Energia Łódź S.A.

   Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. z dniem dzisiejszym uruchomił środki związkowe na analizę prawną zaistniałych wydarzeń w VEŁ S.A. i procedurę przekazania pełnomocnictw na reprezentowanie interesów pracowników w imieniu ZZPRC VEŁ S.A. przez Kancelarię Prawną w rozmowach i negocjacjach oraz przyszłych sporach i sprawach sądowych.

   Jednocześnie informujemy, że w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi zjednoczonymi w Koalicji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Veolia Polska organizowana jest demonstracja przeciw łamaniu prawa w VEŁ S.A. i innych spółkach grupy Veolia Polska.
   Pikieta odbędzie się 8 września w Warszawie przed siedzibą Veolia Polska.

   O zaplanowanych wydarzeniach oraz powodach konfliktów pomiędzy Zarządem VEŁ S.A. a Zakładowymi organizacjami Związkowymi  działającymi w VEŁ S.A. zostaną powiadomione Veolia Polska, Veolia Francja, Krajowa Instancja Dialogu Społecznego oraz Europejska Rada Zakładowa.

27 maja 2016 roku.


siepomaga.pl