Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Statut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

e-mail zbigniew.tomasik@veolia.com

 

działamy od 18 grudnia 1991r

SKŁADKA CZŁONKOWSKA TYLKO 20 ZŁ.PROGRAMY DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ,
(M.IN. PROGRAM WSPIERAJĄCY ODEJŚCIA EMERYTALNE I
PROGRAM ZABEZPIECZENIA UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW W WIEKU PRZEDEMERYTALNYM)
KREUJE PRACODAWCA.

PRACODAWCA USTALA ZASADY, PODAJĄC  JE TYLKO DO INFORMACJI ZWIĄZKOM ZAWODOWYM !

ZWIĄZKI ZAWODOWE NIE MAJĄ NA TE PROGRAMY ŻADNEGO WPŁYWU !

Wszelkich informacji związanych z programami udziela Pracodawca podczas kontaktu osób zainteresowanych z Pracownikami wydziału HR (Kadr)

 

 Z uwagi na pojawiające się wśród pracowników fałszywe informacje
ZZPRC VEŁ SA oświadcza,
że nie brał udziału w tworzeniu
"Regulaminu stosowania Zasad organizacji pracy w stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 w przypadku izolacji zakładu pracy lub jego części"
ani ustalania
"Zasad organizacji pracy w stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego"

dokumenty powstały z uprawnień Pracodawcy wynikajacych z art 15x

Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 
Uprzejmie informuję, że:
W związku z pandemią  COVID-19

Biuro ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.
będzie czynne: 25,26 styczeń 2021
(w ograniczonych godzinach pracy)

(następne terminy będą podane później)

w dniach 27stycznia-15lutego urlop

w sprawach pilnych umawiamy się po kontakcie telefonicznym

  kontakt: tel 603-940-236

e-mail: zbigniew.tomasik@veolia.com

Aktualności

Podpisanie Protokołu dodatkowego nr 2 i porozumienia płacowego. 07.10.2020

    

  

W dniu 5 października br. uzgodniono po wielomiesięcznych negocjacjach i podpisano przez ZZPRC:

 • Protokół dodatkowy nr 2 do ZUZP VLOD wraz z Porozumieniem zbiorowym w sprawie wdrożenia jego postanowień:
  - wykup 6 z 12 dodatkowych dni urlopu dla osób świadczących pracę w pięciobrygadowej organizacji pracy,
  - dodatki za ratownictwo chemiczne oraz prowadzenie pojazdów,
  - umożliwienie Pracownikom rozwoju kompetencji i planowania kariery,
  - nowe rozwiązania w zakresie systemu stanowisk pracy,
  - zwiększenie świadczeń na Dzień Energetyka i Ciepłownika.
 • Porozumienie zbiorowe ws. ustalenia wzrostu wynagrodzeń i zasad jego dystrybucji:
  - dodatkowy, średni wzrost wynagrodzeń zasadniczych Pracowników w roku 2020,
  - jednorazowe świadczenie dla wszystkich Pracowników,
  - dodatkowe zasilenie ZFŚS w roku 2020 i 2021.
 • Porozumienie zbiorowe w sprawie objęcia Kadry Kierowniczej odrębną, specjalną regulacją w zakresie zatrudniania i wynagradzania.
Gratulacje za zajęcie I miejsca. 17.07.2020

 

   Gratulujemy naszemu koledze Krzysztofowi Urzędowiczowi - Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy w Veolia Energia Łódź S.A. odniesionego sukcesu.  Życzymy zwycięstwa na następnym etapie konkursu.