Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / B.H.P. / S.I.P. / Lista Społecznych Inspektorów Pracy

Lista Społecznych Inspektorów Pracy (2019) 19.01.2022

KOMUNIKAT NR 4/2019 ZAKŁADOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ nr 1
z dnia 23 grudnia 2019 roku.
w sprawie wyników wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w 2019 roku.

Zakładowa Komisja Wyborcza nr 1 informuje, że w wyborach,
które odbyły się w dniach 10-23 grudnia 2019 roku. Społecznymi Inspektorami Pracy wybrani zostali:
( aktualizacja 2022 )
 

ZAKŁADOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

Krzysztof Urzędowicz

 Grupa  Grupowy SIP  Oddziałowy SIP
EC3

 ER3 – Cieplny

(maszynownia, kotłownia)

Jarosław Matuszewski
Dariusz Kaczmarek

 ER3 – Elektryczny

(elektrycy, DIR, PE3, pracownicy jednozmianowi i biurowi ER3)

Jacek Drobnik

 ER3 – Nawęglanie

(nawęglanie, odpopielanie, odżużlanie, gospodarka wodno-chemiczna, kolej)

Marcin Marczak

 Inwestycje, Remonty,
Logistyka

(MP, MZ, MR, pozostali pracownicy EC-3)

Karol Gadomski
EC4

 ER4 – Cieplny

(maszynownia, kotłownia)

Sławomir Błasiak Arkadiusz Pietrzko

 ER4 – Elektryczny

(elektrycy, DIR, PE4, pracownicy jednozmianowi i biurowi ER4)

Jacek Biernat

ER4 – Nawęglanie

(nawęglanie, odpopielanie, odżużlanie, gospodarka
wodno-chemiczna, kolej)

Adam Konewka

 Zarządzanie Majątkiem, Planowanie i Kontrola,
Zakupy

(MP, MZ, GP, PP, PM, MM, PK)

Marcin Rosołowski

 Inwestycje i Remonty

(MR)

Paweł Majchrowski
KOMÓRKI ZARZĄDOWE

 Administracja, DG, pozostali pracownicy EC4

(DG, GB,
GK, GA, GM, GR, RP)

Halina Bajon Anna Świderek

 Finanse i HR

(GL, GF, FF, FE, FW, LP, LB)

Magdalena Księżak

 QHSE, GZ

(GS, SZ, SB, SR, SL, ZZ,
oddelegowani pracownicy)

Katarzyna Piecho
SIEĆ CIEPLNA / REJONY / PION ROZWOJU

 Rejon 1

(C1)

Dariusz Nowicki Michał Kowalski

 Rejon 2

(C2)

Piotr Kajak
 Wydział CE Dariusz Mielczarek
 Wydział CD Leszek Wachtryk

 Analizy, Handel i Technologie

(Dyr. RH i PC, RA, HK, HN, HE, pozostali pracownicy)

Jarosław Szypkowski

« Powrót do widoku listy