Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Stanowiska do "Pomostówki" 30.12.2009
Wykaz stanowisk pracy w Dalkia Łódź S.A. (w Elektrociepłowniach i ZSC),
na których praca jest wykonywana w szczególnym charakterze, uprawniających do emerytur pomostowych
na podstawie ustawy z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych.
PROJEKT ustalony przez Komisję ds. emerytur pomostowych na posiedzeniu w dniu 18.11.2009r.
pdf Pobierz kompletny dokument w formacie .pdf  
Pion Komórka Akt. stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

 

 
EC-2 WD-2 DYŻURNY INŻYNIER RUCHU 5  
EC-2 WE-2 MISTRZ ZMIANY RUCHU ELEKTRYCZNEGO 5  
EC-2 WE-2 STARSZY OPERATOR URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 5  
EC-2 WE-2 STARSZY OPERATOR NASTAWNI ELEKTRYCZNEJ 6  
EC-2 WE-2 DYŻURNY ELEKTROMONTER WYSOKIEGO NAPIĘCIA 15  
EC-2 WE-2 DYŻURNY STARSZY ELEKTROMECHANIK 7  
EC-2 WE-2 OPERATOR NASTAWNI CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ 0  
EC-2 WE-2 DYŻURNY ELEKTROMECHANIK AKPIA 1  
EC-2 WN-2 DYŻURNY RUCHU - MISTRZ ZMIANY BOCZNICY KOLEJOWEJ E 5  
EC-2 WN-2 MANEWROWY / DRÓŻNIK PRZEJAZDOWY 5  
EC-2 WN-2 MASZYNISTA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 5  
EC-2 WN-2 STARSZY USTAWIACZ / DRÓŻNIK PRZEJAZDOWY 3  
EC-2 WN-2 USTAWIACZ / DRÓŻNIK PRZEJAZDOWY 5  
EC-2 WN-2 MISTRZ ZMIANY NAWĘGLANIA 6  
EC-2 WN-2 STARSZY OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA 8  
EC-2 WN-2 OPERATOR CSP 4  
EC-2 WN-2 OPERATOR CSP / OPERATOR WYWROTNICY 1  
EC-2 WN-2 OPERATOR SPRĘŻAREK 6  
EC-2 WN-2 OPERATOR URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA 14  
EC-2 WN-2 STARSZY OBCHODOWY URZĄDZEŃ ODPOPIELANIA I ODŻUŻLAN 9  
EC-2 WN-2 MASZYNISTA URZĄDZEŃ ZAŁADUNKU POPIOŁU 2  
EC-2 WN-2 OBCHODOWY URZĄDZEŃ ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA 5  
EC-2 WN-2 MISTRZ ZMIANY WODNO - CHEMICZNEJ 5  
EC-2 WN-2 STARSZY MASZYNISTA URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WODY 4  
EC-2 WN-2 STARSZY OPERATOR URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WODY 1  
EC-2 WN-2 OPERATOR URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WODY 10  
EC-2 WP-2 MISTRZ ZMIANY KOTŁOWNI 6  
EC-2 WP-2 MISTRZ ZMIANY MASZYNOWNI 5  
EC-2 WP-2 STARSZY OPERATOR KOTŁÓW 5  
EC-2 WP-2 MASZYNISTA KOTŁÓW TRZECH RODZAJÓW 1  
EC-2 WP-2 OPERATOR KOTŁÓW EC 1  
EC-2 WP-2 OPERATOR KOTŁÓW PAROWYCH 8  
EC-2 WP-2 OPERATOR KOTŁÓW 13  
EC-2 WP-2 STARSZY OPERATOR TURBIN 5  
EC-2 WP-2 OPERATOR TURBIN 5  
EC-2 WP-2 OPERATOR TURBOZESPOŁÓW EC 1  
EC-2 WP-2 OPERATOR TURBOZESPOŁÓW TRZECH RODZAJÓW 2  
EC-2 WP-2 OPERATOR TURBOZESPOŁÓW DWÓCH RODZAJÓW 2  
EC-2 WP-2 OPERATOR TURBOZESPOŁU 6  
EC-2 WP-2 MASZYNISTA TURBOZESPOŁÓW DWÓCH RODZAJÓW 3  
EC-2 WP-2 MASZYNISTA TURBOZESPOŁU JEDNEGO RODZAJU 1  
EC-2 WP-2 OBCHODOWY MASZYNOWNI 5  
EC-2 WP-2 MASZYNISTA KONDENSACJI 1  
EC-2 WP-2 MASZYNISTA ODGAZOWYWACZY 2  
EC-2 WP-2 MASZYNISTA POMP ZASILAJĄCYCH EC-2 2  
EC-2 WP-2 MASZYNISTA MAZUTOWNI 4  
EC-2 WP-2 MASZYNISTA MAZUTOWNI / MASZYNISTA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2  
EC-2 WP-2 MASZYNISTA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH TURBOZESPOŁU I POMP ZASILAJĄCYCH 10  
EC-3 WD-3 DYŻURNY INŻYNIER RUCHU 6  
EC-3 WE-3 MISTRZ ZMIANY RUCHU ELEKTRYCZNEGO 5  
EC-3 WE-3 STARSZY OPERATOR URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 5  
EC-3 WE-3 STARSZY OPERATOR NASTAWNI ELEKTRYCZNEJ 5  
EC-3 WE-3 DYŻURNY ELEKTROMONTER WYSOKIEGO NAPIĘCIA 6  
EC-3 WE-3 DYŻURNY STARSZY ELEKTROMECHANIK 5  
EC-3 WE-3 DYŻURNY STARSZY ELEKTROMECHANIK AKPIA 8  
EC-3 WE-3 DYŻURNY STARSZY ELEKTROMONTER 6  
EC-3 WE-3 DYŻURNY ELEKTROMONTER 1  
EC-3 WN-3 MISTRZ ZMIANY BOCZNICY KOLEJOWEJ - DYŻURNY RUCHU 6 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-3 WN-3 MANEWROWY 1  
EC-3 WN-3 MANEWROWY / DRÓŻNIK PRZEJAZDOWY 8 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-3 WN-3 MASZYNISTA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH/DRÓŻNIK PRZEJAZDOW 5 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-3 WN-3 STARSZY USTAWIACZ / DRÓŻNIK PRZEJAZDOWY 1 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-3 WN-3 STARSZY USTAWIACZ/MASZYNISTA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH/ 6  
EC-3 WN-3 USTAWIACZ / DRÓŻNIK PRZEJAZDOWY 8 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-3 WN-3 MISTRZ ZMIANY NAWĘGLANIA 6  
EC-3 WN-3 STARSZY OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA 6  
EC-3 WN-3 OPERATOR CSP 4  
EC-3 WN-3 OPERATOR URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA 17  
EC-3 WN-3 STARSZY OBCHODOWY URZĄDZEŃ ODPOPIELANIA I ODŻUŻLAN 15  
EC-3 WN-3 OBCHODOWY URZĄDZEŃ ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA 3  
EC-3 WN-3 OPERATOR CSP / OPERATOR URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA 1  
EC-3 WN-3 OPERATOR SPYCHARKI / OPERATOR URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA 4 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-3 WN-3 MISTRZ ZMIANY WODNO - CHEMICZNEJ 5  
EC-3 WN-3 STARSZY OPERATOR URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WODY 5  
EC-3 WN-3 OPERATOR URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WODY 7  
EC-3 WP-3 MISTRZ ZMIANY KOTŁOWNI 5  
EC-3 WP-3 STARSZY OPERATOR KOTŁÓW 6  
EC-3 WP-3 OPERATOR KOTŁÓW 10  
EC-3 WP-3 OPERATOR KOTŁÓW EC 1  
EC-3 WP-3 OPERATOR KOTŁÓW TRZECH RODZAJÓW 12  
EC-3 WP-3 OPERATOR KOTŁÓW DWÓCH RODZAJÓW 2  
EC-3 WP-3 OBCHODOWY KOTŁÓW PAROWYCH 1  
EC-3 WP-3 OBCHODOWY KOTŁÓW PAROWYCH / OBCHODOWY KOTŁÓW WODNYCH 3  
EC-3 WP-3 OBCHODOWY KOTŁÓW WODNYCH / OBCHODOWY KOTŁÓW PAROWYCH 9  
EC-3 WP-3 MISTRZ ZMIANY MASZYNOWNI 5  
EC-3 WP-3 STARSZY OPERATOR TURBIN 4  
EC-3 WP-3 OPERATOR TURBIN 7  
EC-3 WP-3 OPERATOR TURBOZESPOŁÓW TRZECH RODZAJÓW 4  
EC-3 WP-3 OPERATOR TURBOZESPOŁÓW DWÓCH RODZAJÓW 4  
EC-3 WP-3 OPERATOR TURBOZESPOŁU JEDNEGO RODZAJU 7  
EC-3 WP-3 MASZYNISTA MAZUTOWNI 1  
EC-3 WP-3 OBCHODOWY MAZUTOWNI 3  
EC-3 WP-3 MASZYNISTA MAZUTOWNI - MASZYNISTA SPRĘŻAREK 3  
EC-3 WP-3 MASZYNISTA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH TURBOZESPOŁU I PO 7  
EC-3 WP-3 OBCHODOWY MASZYNOWNI 4  
EC-3 WP-3 ŚLUSARZ DYŻURNY - SMAROWNIK / OBCHODOWY KOTŁÓW PAR 1 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-4 WD-4 DYŻURNY INŻYNIER RUCHU 6  
EC-4 WE-4 MISTRZ ZMIANY RUCHU ELEKTRYCZNEGO 5  
EC-4 WE-4 STARSZY OPERATOR URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 5  
EC-4 WE-4 STARSZY OPERATOR NASTAWNI SIECIOWEJ 5  
EC-4 WE-4 DYŻURNY STARSZY ELEKTROMECHANIK 4  
EC-4 WE-4 DYŻURNY STARSZY ELEKTROMECHANIK AKPIA 6  
EC-4 WE-4 DYŻURNY STARSZY ELEKTROMONTER 17  
EC-4 WN-4 MISTRZ ZMIANY BOCZNICY KOLEJOWEJ - DYŻURNY RUCHU 6 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-4 WN-4 MASZYNISTA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 1  
EC-4 WN-4 MASZYNISTA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH/DRÓŻNIK PRZEJAZDOW 7 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-4 WN-4 MANEWROWY / OPERATOR URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA 8  
EC-4 WN-4 STARSZY USTAWIACZ / DRÓŻNIK PRZEJAZDOWY 5 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-4 WN-4 USTAWIACZ / DRÓŻNIK PRZEJAZDOWY 5 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-4 WN-4 MISTRZ ZMIANY NAWĘGLANIA 6  
EC-4 WN-4 STARSZY OPERATOR NAWĘGLANIA 4  
EC-4 WN-4 OPERATOR CSP 6  
EC-4 WN-4 OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO/OPERATOR URZĄDZEŃ NAWĘG 5  
EC-4 WN-4 OPERATOR URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA / OPERATOR SPYCHARKI 1 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-4 WN-4 OPERATOR URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA/OPERATOR CSP 1  
EC-4 WN-4 OPERATOR URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA/OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻ 1  
EC-4 WN-4 OPERATOR URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA 22  
EC-4 WN-4 MISTRZ ZMIANY WODNO-CHEMICZNEJ I IOS 5  
EC-4 WN-4 STARSZY OPERATOR WODNO-CHEMICZNY I IOS 5  
EC-4 WN-4 OPERATOR IOS 6  
EC-4 WN-4 OBCHODOWY IOS-OPERATOR URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WODY 6  
EC-4 WN-4 OPERATOR SPRĘŻAREK-OPERATOR POMPOWNI WODY SPŁUCZNE 6  
EC-4 WN-4 LABORANT RUCHOWY/OPERATOR URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WOD 3 Stanowisko w niepełnym wymiarze
EC-4 WN-4 ODŻUŻLACZ/MASZYNISTA URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WODY 1  
EC-4 WN-4 OPERATOR URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WODY 5  
EC-4 WN-4 MISTRZ ZMIANY ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA 6  
EC-4 WN-4 STARSZY OBCHODOWY URZĄDZEŃ ODPOPIELANIA I ODŻUŻLAN 9  
EC-4 WN-4 OBCHODOWY URZĄDZEŃ ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA 2  
EC-4 WN-4 OBCHODOWY URZĄDZEŃ ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA-MASZYNISTA URZĄDZEŃ ZAŁADUNKU POPIOŁU 4  
EC-4 WN-4 OBCHODOWY URZĄDZEŃ ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA-OPERATOR SUWNICY 2  
EC-4 WP-4 MISTRZ ZMIANY KOTŁOWNI 5  
EC-4 WP-4 STARSZY OPERATOR KOTŁÓW 6  
EC-4 WP-4 OPERATOR KOTŁÓW 17  
EC-4 WP-4 OPERATOR CDC 6  
EC-4 WP-4 OBCHODOWY KOTŁOWNI 15  
EC-4 WP-4 OBCHODOWY MAZUTOWNI 5  
EC-4 WP-4 MISTRZ ZMIANY MASZYNOWNI 5  
EC-4 WP-4 STARSZY OPERATOR TURBIN 6  
EC-4 WP-4 OPERATOR TURBIN 15  
EC-4 WP-4 OBCHODOWY MASZYNOWNI 10  
ZSC SD-5 DYSPOZYTOR RUCHU SIECI CIEPLNEJ 7  
ZSC SD-5 MISTRZ RUCHU SIECI CIEPLNEJ 4  

« Powrót do widoku listy

Dodawanie komentarzy możliwe tylko dla zalogowanych użytkowników.