Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Informacja ZZPRC dotycząca sporu zbiorowego - I. 06.12.2007

Do pobrania:

ikona pdf Informacja ZZPRC dotycząca sporu zbiorowego.


    W Dalkia Łódź S.A. od wielu miesięcy trwa już spór zbiorowy pomiędzy naszą organizacją a Zarządem Dalkia Łódź S.A. Spór dotyczy poziomu wzrostu naszych wynagrodzeń. Możliwe było zaakceptowanie przez naszą organizację tego niskiego wzrostu wynagrodzeń, ale tylko i wyłącznie na warunkach określonych w „Pakiecie Gwarancji Pracowniczych…”

    W przeciwieństwie do pozostałych organizacji uważamy, że ten dokument jest dla naszych pracowników bardzo ważny i łamanie jego zapisów – szczególnie przez przedstawicieli strony tzw. społecznej jest niedopuszczalne. I dlatego Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego nie wyraził zgody na podpisanie porozumienia o uruchomieniu wzrostu wynagrodzeń od 01 lipca 2007 r., tego porozumienia nie podpisał też Członek Zarządu p. Jarosław Górnik – jako niezgodnego z obowiązującym prawem, co przez przedstawicieli pięciu organizacji w toku późniejszej zajadłej kompanii przeciwko naszej organizacji został o ”dyskretnie” przemilczane.

{mospagebreak} 

Przebieg sporu zbiorowego przedstawia kalendarium:

20 kwietnia – podpisanie porozumienia – przez dwóch członków Zarządu i przewodniczących pięciu organizacji,

 30 kwietnia, 10 maja, 21 maja  - pisma ZZPRC domagające się wszczęcia procedury sporu zbiorowego – przez okres ponad dwóch miesięcy Zarząd Dalkia Łódź S.A. zbiera opinie prawne i działa na przeczekanie.

W miesiącu wrześniu dochodzi do jednego spotkania z mediatorem i w wyniku dużej rozbieżności stanowisk sporządzenia protokołu rozbieżności – sprawa zgodnie z przepisami ustawy ( o rozwiązywaniu sporów zbiorowych) jest skierowana do Kolegium Arbitrażu Społecznego – w chwili obecnej czekamy na ustalenie terminu.

    Przez cały ten okres Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego był celem zjadliwych ataków, co jest znamienne,  przewodniczących pozostałych organizacji związkowych, które podpisały porozumienie o wzroście wynagrodzeń od  01 lipca. Posądzano nas o umyślne przeciąganie sporu zbiorowego – to że Zarząd Dalkia Łódź przez okres ponad dwóch miesięcy, a właściwie prawie trzech, nie kwapił się z podjęciem procedury nie doczekało się ze strony pozostałych organizacji żadnego komentarza, o wiele łatwiej i bezpieczniej jest atakować Związek ZZPRC niż pracodawcę.

    To nie są jedyne kroki podjęte przez nasz Zarząd – po zasięgnięciu opinii z różnych źródeł o braku zgodności z obowiązującym prawem, podpisanego porozumienia przez przedstawicieli Zarządu Dalkia Łódź S.A. i pięciu pozostałych organizacji związkowych, podjęliśmy decyzję o wytoczeniu procesu o należne świadczenie. W sumie wystosowaliśmy dziewięć pozwów u roszczenie finansowe z tytułu wprowadzenia podwyżek od dnia 01 lipca a nie jak zapisano w „Pakiecie Gwarancji Pracowniczych Socjalnych i Związkowych” od 01 marca – sprawy te odbędą się w grudniu.

    Sytuacja w naszej firmie nie jest tak cudowna jak mówią wszelkie statystyki w załączonej tabeli przedstawiamy szczegółową strukturę płac zasadniczych. Wynika z niej dobitnie, że pracownicy pracujący w ruchu w każdym przedziale płacowym a szczególnie w niższych przedziałach stanowią większość i to znaczącą. Może niektórzy pomyślą o dodatkach zmianowych. Proponuję tym, którzy tak myślą, przyjść do pracy w niedzielę i święta, a szczególności w nocy, przy obecnym poziomie zatrudnienia, i otrzymać te dodatki – oczywiście kosztem znacznego obniżenie płacy zasadniczej. Zgodnie z taką teorią niedługo zacznie się w Dalkia Łódź S.A. w prowadzać zróżnicowanie na podstawie otrzymywanej wysługi – masz wysoką wysługę, masz niższą płacę zasadniczą – zarobisz i tak więcej. Bo przecież i te dodatki funkcjonują w naszym ZUZP – ie.

{mospagebreak} 

    Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, wbrew opiniom co poniektórych nie prowadzi sporu zbiorowego tylko w imieniu swoim. Każde korzystne rozwiązanie będzie dotyczyć wszystkich pracowników i każdy kto twierdzi, że „ruch” coś robi dla siebie jest kłamcą. Z efektami tego zapoznamy się już niedługo – zgodnie bowiem z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy nie podpisanie przez naszą organizację nowej tabeli płac zasadniczych spowoduje przewartościowanie całej tabeli – efektem czego grupa ponad 200 pracowników, których płaca zasadnicza będzie poniżej nowego minimum w kategorii zostanie podniesiona ta płaca do tego minimum, ale to dopiero od 01 stycznia 2008r.

     A to że prowadzimy spór zbiorowy za pieniądze ze składek naszych członków, wśród których jest już dość spora grupa pracowników nie zatrudnionych w ruchu ciągłym, to świadczy o naszym głębokim przekonaniu, że zostały naruszone przepisy prawa i my jako członkowie Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego obok takich faktów nie będziemy przechodzić obojętnie.

    Oczywiście łatwiejsze dla nas pracowników byłoby osiągnięcie celu, gdyby wszystkie związki współdziałały razem, lecz jak pokazuje rzeczywistość jest inaczej. Nasza organizacja w przeciwieństwie do innych stara się i  zawsze się starała  osiągnąć dla pracowników jak najwięcej i to nie kosztem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – tylko na drodze rzeczywistego wzrostu płac. W chwili obecnej już nakręcana jest następna spirala niechęci do ZZPRC, bo podobno są jakieś pieniądze a ruch nie chce zakończyć sporu zbiorowego. I to podobno powinno zostać w pamięci. Zarząd Dalkia Łódź S.A. przedstawia jakąś propozycję unikając, jak  tylko to możliwe, skonkretyzowania tego na piśmie.  Określenie – będziemy o tym rozmawiać jak zakończycie ( oczywiście ZZPRC ) spór zbiorowy, jest to obiecywaniem gruszek na wierzbie.

    Jest to proste działanie z zakresu socjotechniki,  tam gdzie nie ma jedności wśród pracowników łatwo jest grać na animozjach między nimi – i to naszym zdaniem bardziej urojonych niż rzeczywistych. Szkoda tylko, że w tym działaniu tak aktywną rolę odgrywają działacze związkowi.

{mospagebreak} 

    Analiza płac zasadniczych w Dalkia Łódź S.A. na podstawie danych przedstawionych w wrześniu 2007r. *

Przedziały płacy zasadniczej

Wszyscy pracownicy Dalkia Łódź S.A.

Pracownicy jednozmianowi

Pracownicy ruchowi

Procentowy udział wszystkich pracowników

Procentowy udział pracowników zatrudnionych w ruchu

Procentowy udział pracowników niepracujących na zmiany

1200zł <

23

0

23

1,26%

1,26%

0,00%

1200zł – 1500zł

182

33

149

9,98%

8,17%

1,81%

1500zł – 1700zł

384

162

222

21,05%

12,17%

8,88%

1700 zł – 2000zł

456

187

269

25,00%

14,75%

10,25%

2000zł – 2500zł

342

207

135

18,75%

7,40%

11,35%

2500zł – 3000zł

255

182

73

13,98%

4,00%

9,98%

3000zł – 3500zł

112

91

21

6,14%

1,15%

4,99%

3500zł – 4000zł

45

45

0

2,47%

0,00%

2,47%

>4000zł

25

25

0

1,37%

0,00%

1,37%

Razem

1824

932

892

100,00%

48,90%

51,10%

Podsumowanie uwzględniające śr. płacę zasadniczą w Dalkia Łódź S.A. ~ 2000 zł

Procentowy udział wszystkich pracowników

Procentowy udział pracowników zatrudnionych w ruchu

Procentowy udział pracowników nie pracujących na zmiany

>2000zł

1045

382

663

57,29%

36,35%

20,94%

2000zł – 3000zł

597

389

208

32,73%

11,40%

21,33%

>3000zł

182

161

21

9,98%

1,15%

8,83%

Razem

1824

932

892

100,00%

48,90%

51,10

 

Wiesław Koc

*  Wyliczenia w w/w tabeli zostały wykonane z pominięciem pracowników zatrudnionych na niepełny etat, członków Zarządu i dyrektorów zakładów.

 

« Powrót do widoku listy

Dodawanie komentarzy możliwe tylko dla zalogowanych użytkowników.