Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Statut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

e-mail zbigniew.tomasik@veolia.com

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA TYLKO 20 ZŁ.


Uprzejmie informuję, że:


W związku z pandemią  COVID-19

Biuro ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.
będzie czynne
w dniu

06,07,14,15,22,23,30,31 lipca

(dalsze terminy podane zostaną później)

kontakt: tel 603-940-236

e-mail: zbigniew.tomasik@veolia.com

W sprawach pilnych (niefinansowych) proszę kontaktować się z Przewodniczącymi poszczególnych zakładów.

Przewodniczący ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.        


POWIADOMIENIE

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.

odbędzie się 31 lipca 2020 r. w sali Aula (dawna sala Historii) na terenie EC4 w godzinach 08:00-12:30

          drugim terminem zebrania jest 31 lipca 2020 r. godz. 08:15 w ww. sali

 


lista delegatów

 

Aktualności

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ZZPRC VEŁ SA. 2020 30.06.2020

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A.
EC-4, Aula (dawna sala Historii) 31 lipca 2020 r.

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. godz. 08.00 - Otwarcie zebrania (pierwszy termin) godz. 08:15 (drugi termin)
 2. Wybór Prezydium Zebrania - Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o stanie obecności i ważności zebrania.
 5. Przyjęcie porządku zebrania.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie Prezydium Zarządu Związku z działalności w 2019 r.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r..
 10. Dyskusja i wymiana poglądów.
 11. Głosowanie za przyjęciem przedstawionych sprawozdań i za udzieleniem Zarządowi absolutorium.
 12. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2020 r.
 13. Głosowanie uchwał WZD.
 14. godz. 09.45-10.00 - PRZERWA.
 15. Wybór Skarbnika Związku.
 16. godz. 10.45-11.00 - PRZERWA.
 17. Sprawy różne.
 18. godz. 12:30 - Zamknięcie Zebrania.

czytaj dalej ...

siepomaga.pl