Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Statut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

e-mail zbigniew.tomasik@veolia.com

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA TYLKO 20 ZŁ.

Uprzejmie informuję, że:

Biuro ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.
BĘDZIE NIECZYNNE
w dniach: 15-17 stycznia (delegacja)

  20 luty-12 marca(urlop)

W sprawach pilnych (niefinansowych) proszę kontaktować się
z Przewodniczącymi poszczególnych Zakładów.

Przewodniczący ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.         


ZEBRANIE ZARZĄDU

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.

 odbędzie się w dniach:

 4 luty 2020r (wtorek)sala S1 godz 08.00

Aktualności

Lista Społecznych Inspektorów Pracy (2019) 23.12.2019

KOMUNIKAT NR 4/2019 ZAKŁADOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ nr 1
z dnia 23 grudnia 2019 roku.
w sprawie wyników wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w 2019 roku.

Zakładowa Komisja Wyborcza nr 1 informuje, że w wyborach,
które odbyły się w dniach 10-23 grudnia 2019 roku. Społecznymi Inspektorami Pracy wybrani zostali:
 

ZAKŁADOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
Krzysztof Urzędowicz
 Grupa  Grupowy SIP  Oddziałowy SIP
EC3

 ER3 – Cieplny

(maszynownia, kotłownia)

Wojciech Kujawiak Dariusz Kaczmarek

 ER3 – Elektryczny

(elektrycy, DIR, PE3, pracownicy jednozmianowi i biurowi ER3)

Piotr Nurczyński

 ER3 – Nawęglanie

(nawęglanie, odpopielanie, odżużlanie, gospodarka wodno-chemiczna, kolej)

Marcin Marczak

 Inwestycje, Remonty,
Logistyka

(MP, MZ, MR, pozostali pracownicy EC-3)

Karol Gadomski
EC4

 ER4 – Cieplny

(maszynownia, kotłownia)

Sławomir Błasiak Arkadiusz Pietrzko

 ER4 – Elektryczny

(elektrycy, DIR, PE4, pracownicy jednozmianowi i biurowi ER4)

Jacek Biernat

ER4 – Nawęglanie

(nawęglanie, odpopielanie, odżużlanie, gospodarka
wodno-chemiczna, kolej)

Krzysztof Miksa

 Zarządzanie Majątkiem, Planowanie i Kontrola,
Zakupy

(MP, MZ, GP, PP, PM, MM, PK)

Marcin Rosołowski

 Inwestycje i Remonty

(MR)

Paweł Majchrowski
KOMÓRKI ZARZĄDOWE

 Administracja, DG, pozostali pracownicy EC4

(DG, GB,
GK, GA, GM, GR, RP)

Halina Bajon Anna Świderek

 Finanse i HR

(GL, GF, FF, FE, FW, LP, LB)

Magdalena Księżak

 QHSE, GZ

(GS, SZ, SB, SR, SL, ZZ,
oddelegowani pracownicy)

Katarzyna Piecho
SIEĆ CIEPLNA / REJONY / PION ROZWOJU

 Rejon 1

(C1)

Dariusz Nowicki Michał Kowalski

 Rejon 2

(C2)

Piotr Kajak
 Wydział CE Dariusz Mielczarek
 Wydział CD Leszek Wachtryk

 Analizy, Handel i Technologie

(Dyr. RH i PC, RA, HK, HN, HE, pozostali pracownicy)

Jarosław Szypkowski

siepomaga.pl