Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Statut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

e-mail zbigniew.tomasik@veolia.com

 

Składka członkowska tylko 20 ZŁ.

działamy od 18 grudnia 1991r

Nr konta do wpłaty przelewem dla emerytów jednorazowo 20zł za rok:

83 1160 2202 0000 0000 3614 9755

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUCHU CIAGŁEGO VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.


Biuro ZZPRC nieczynne

01-06 sierpnia

8 sierpnia całodniowe szkolenie BHP

od 9 sierpnia-6 września urlop

w sprawach pilnych umawiamy się po kontakcie telefonicznym
kontakt: tel 603-940-236
e-mail: zbigniew.tomasik@veolia.com

Aktualności

Impreza związkowa 2024. 01.07.2024

 

Lista Społecznych Inspektorów Pracy (01.01.2024 - 31.12.2027) 20.11.2023

KOMUNIKAT NR 5/2023 ZAKŁADOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ nr 1
z dnia 27 listopada 2023 roku.
w sprawie wyników wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w 2023 roku.

Zakładowa Komisja Wyborcza nr 1 informuje, że w wyborach,
które odbyły się w dniach 07-24 listopada 2023 roku. Społecznymi Inspektorami Pracy wybrani zostali:
 

ZAKŁADOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

Paweł Czech

 Grupa  Grupowy SIP  Oddziałowy SIP
EC3
K/M ZW3 Jarosław Matuszewski
Dariusz Kaczmarek
E ZW3 Dariusz Kaczmarek
N/CH ZW3 Marcin Marczak
WI EC3 Marcin Woliński
EC4
K/M ZW4 Michał Szczerbiak
Adam Konewka
E ZW4 Jacek Biernat
N/CH ZW4 Arkadiusz Pietrzko
WI EC-4 Marcin Śmiechowicz
KOMÓRKI ZARZĄDOWE I JEDNOZMIANOWE
P Marcin Rosołowski
Paweł Majchrowski
M Paweł Majchrowski
G Katarzyna Kmin
F, L Magdalena Kubiak
SIEĆ CIEPLNA / REJONY
C Sylwester Kaczmarek
Piotr Kajak
C1 Piotr Przybył
C2
Piotr Kajak
II Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej 19-20.10.2023 23.10.2023

    W dniach 19.-20 października odbyło się  w Bełchatowie II Forum Społecznej Inspekcji Pracy. Największe tematyczne spotkanie w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w województwie łódzkim 350 uczestników. To niepowtarzalna okazja wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie bezpiecznej pracy.
   Spotkania Społecznych Inspektorów i pracowników BHP z wystawcami ubrań ochronnych, oraz środków ochrony dała możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w dziedzinie ochrony zdrowia w środowisku pracy. Wykłady z dziedziny bezpieczeństwa pracy wskazywały kierunki działań dla społeczników. Wśród prelegentów był też ZSIP Krzysztof Urzędowicz tematyka prelekcji nawiązywała do tworzenia bezpiecznego środowiska pracy i budowaniu kultury bezpieczeństwa wśród pracowników. W  wydarzeniu brało udział 18 pracowników firmy Veolia Łódź  byli to Społeczni  Inspektorzy Pracy, Przewodniczący Związków Zawodowych i pracownicy służb BHP. Swoją obecnością zaszczycili też nas  przedstawiciele Veolia Poznań.
   Pracownicy godnie reprezentowali firmę Veolia.
Dzięki wsparciu Zarządu firmy stoisko Veolia wyraźnie wyróżniało naszą markę wśród wystawców.

Krzysztof Urzędowicz
ZAKŁADOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
Veolia Energia Łódź S.A.

Zmiana terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych ! 26.09.2023

 Zgodnie z wejściem w życie, w dniu 3 lipca 2021 roku, nowelizacji Prawa Energetycznego (Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1093)

zmieniła się ważność świadectw kwalifikacyjnych.

W odniesieniu do wydawanych świadectw dodano ust. 1aa do Art. 54 Prawa energetycznego informujący, że świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

W przypadku świadectw już wydanych obowiązują przepisy przejściowe, a okresy obowiązywania uzależniono od tego komu zostały wydane:

  1. Dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców – to zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, czyli 5 lat
  2. Dla innych osób, jeśli były wydawane jako bezterminowe lub na okres dłuższy niż 5 lat, to zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji Prawa Energetycznego, czyli maksymalnie 3 lipca 2026 roku.

Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093):

  • Art. 1: „w art. 54 Prawa Energetycznego po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:
    1aa. Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.”,
  • Art. 25: „Świadectwa wydane przez komisje kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność w przypadku:
    1) osób, o których mowa w art. 54 ust. 1c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - przez okres, na jaki zostały wydane;
    2) innych osób - przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”