Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

 

OD 1 CZERWCA SKŁADKA CZŁONKOWSKA TYLKO 20 ZŁ.


Uprzejmie informuję, że

Biuro ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A. w dniach:
28 maja - 1 czerwca 2018 roku
25 czerwca - 9 lipca 2018 roku
29 sierpnia - 12 września 2018 roku.

będzie nieczynne.

W sprawach pilnych (niefinansowych) proszę kontaktować się
z Przewodniczącymi poszczególnych zakładów.

Przewodniczący ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.
Zbigniew Tomasik         

Aktualności

Wycieczka do Pragi - Czas wyjazdu. 14.05.2018


WYCIECZKA DO PRAGI !

TERMINY WYJAZDÓW:

 • 11 czerwca 2018 roku.
 • 20 czerwca 2018 roku.

 

CZAS WYJAZDU:

 • Zbiórka o godzinie 5:45, przed portiernią główną EC4, Łódź, ul Andrzejewskiej 5.
 • Wyjazd o godzinie 6:00.

WAŻNA INFORMACJA:

 • Prosimy się nie spóźnić, autokar odjeżdża punktualnie o godzinie 6:00.
 • Uczestnicy winni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
 • 650 koron czeskich na bilety wstępu do obiektów.

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

 • Magdalena Wlaźlik
  Specjalista ds Turystyki
  Centrum Podróży Bentur S.C.
  90-422 Łódź, ul. Piotrkowska 67
  tel./fax 42 630 42 08, tel. 42 639 90 82
Szkolenie związkowe 2018 - program. 13.04.2018

Uczestnicy szkolenia Swolszewice Małe 2018
spotykają się w dniu 28 maja o godz. 11:45
przed portiernią główna EC4 Łódź ul Andrzejewskiej 5.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA
CZŁONKÓW ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.
SWOLSZEWICE MAŁE 2018.

Dzień pierwszy.

12:00 - wyjazd (wyjazd z parkingu EC4)
13:00 - przyjazd do hotelu, zakwaterowane
13:30-14:00 - posiedzenie Zarządu ZZPRC
14:00-16:00 - szkolenie  z tematyki  BHP Veolia
16:30 - kolacja (grill)

Dzień drugi.

08:00-09:00 - śniadanie
09:30-13:30 - I część szkolenia

Program szkolenia w dniach 25-27 kwietnia 2018 r. dla organizacji związkowych Veolia Łodź.

 1. PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe. Ich uwarunkowania prawno-formalne w odniesieniu do funkcjonujących u pracodawców PPE.
 2. System prawa pracy, w tym :
  - zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, zmiany organizacyjne u pracodawcy, restrukturyzacja,
  - spory zbiorowe, udział PIP i Prokuratury ( realne uwarunkowania),
  - przekształcenie podmiotowe pracodawcy a następstwo transferu pracowników z art.231 Kodeksu Pracy,
 3. Problematyka  Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy ( ZUZP) i Regulaminów Wynagradzania.
  - aspekty prawne związane z możliwością  jednostronnego wypowiedzenia układu, bądź  jego części,
  - możliwość wypowiedzenia jednostronnego Regulaminu Wynagradzania,
  - problem wprowadzenia do obiegu prawnego Regulaminu Wynagradzania poprzez jednostronną czynność prawną pracodawcy,
  - skutek prospektywny (na przyszłość, ex nunc) porozumienia zawartego tylko przez część reprezentatywnych organizacji związkowych.
 4. Status prawny zawartego (podpisanego tylko przez część organizacji związkowych) porozumienia w odniesieniu do hierarchizacji przepisów prawa.
 5. Trwałość postanowień ZUZP po samorozwiązaniu się układu bądź jego części (zawartych na czas określony), lub po wypowiedzeniu i rozwiązaniu układu w odniesieniu do postanowień art.24113 Kodeksu Pracy.
 6. Wskazanie często powtarzających się błędów w zawieranych umowach, porozumieniach, pakietach gwarancji,  eliminujących w praktyce ich atrybut normatywności, pozbywających je przymiotu źródła prawa pracy - statuując te akty prawne jako niewywołujące zamierzonego skutku prawnego dla pracowników.
 7. Stosowanie ,,prawa do odstąpienia” odpowiednio do orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz dyspozycji z art.3651 KC - w rzeczywistych przypadkach stosowania wewnątrzzakładowego prawa pracy.
 8. Praca w rozszerzonym zakresie stanowiska pracy i obowiązków pracowniczych w kontekście dostosowana do możliwości fizycznych i psychicznych pracownika, oraz przepisów prawa.
 9. Tworzenie zapisów przy zawieraniu z pracodawcami porozumień i umów w kontekście ich statusu prawnego w odniesieniu do dyspozycji art.9 § 1 Kodeksu Pracy (przepisy prawa pracy – źródła prawa pracy oraz umowy nienazwane, hierarchizacja przepisów w obiegu prawnym).

10:30-11:00 - przerwa kawowa
14:00-15:00 – obiad
15:00-18:00 – II część szkolenia
16:30-17:00 – przerwa kawowa
18:00-19:00 – kolacja
19:00-20:30 - III część szkolenia (pytania, dyskusja, wolne wnioski, praca w grupach)

Dzień trzeci.

08:00-09:00 – śniadanie
09:15 – wyjazd (przyjazd na parking EC4)


siepomaga.pl