Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Statut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

e-mail zbigniew.tomasik@veolia.com

 

działamy od 18 grudnia 1991r

SKŁADKA CZŁONKOWSKA TYLKO 20 ZŁ.


 

Biuro ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.

czynne: 21 i 29 kwietnia, 5maja2021(kolejne terminy będą podawane na bieżąco)

  w ograniczonych godzinach do czasu zmian zwiazanych z pandemią

w sprawach pilnych umawiamy się po kontakcie telefonicznym

  kontakt: tel 603-940-236

e-mail: zbigniew.tomasik@veolia.com

Aktualności

Komunikat Grupy Veolia. 09.04.2021

 Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy, 

W ostatnim Newsletterze Grupy z dnia 29 marca ukazała się informacja, iż w związku z toczącym się ogólnopolskim programem szczepień przeciwko Covid-19, wszystkie osoby, które są objęte szczepieniem, mogą skorzystać z pełnopłatnego dnia wolnego. Jest to uprawnienie, na przyznanie którego Pracodawca zdecydował się w trosce o zdrowie pracowników.

Poniżej doprecyzowujemy zasady, na jakich można z niego skorzystać.

  1. Dzień wolny przysługuje tylko w dniu szczepienia, pod warunkiem, że
    w harmonogramie jest to dzień pracy oraz szczepienie zaplanowano
    w godzinach pracy.

  2. Pracownik może skorzystać z dnia wolnego zarówno na pierwszą jak i drugą dawkę szczepienia. Skorzystanie z tego uprawnienia jest dobrowolne. 

  3. Dzień wolny nie przysługuje na szczepienie, które realizowane jest na terenie zakładu pracy.

  4. Aby skorzystać z dnia wolnego na okoliczność szczepienia, należy zgłosić ten fakt z wyprzedzeniem drogą mailową przełożonemu  oraz pracownikowi działu HR. W przypadku braku dostępu do maila, pracownik wnioskuje telefonicznie lub bezpośrednio do przełożonego, zaś przełożony powiadamia mailowo dział HR. Nieobecność ta zostanie zaewidencjonowana jako NUP (nieobecność usprawiedliwiona płatna).

  5. Warunkiem otrzymania dnia NUP jest przedstawienie po szczepieniu, w dziale HR, do wglądu - w formie skanu lub zdjęcia, zaświadczenie o realizacji szczepienia w danym dniu. Bez zaświadczenia, będzie to dzień nieobecności nie usprawiedliwionej niepłatnej.

Zdrowie pracowników jest dla nas wszystkich priorytetowe. Dbajmy o siebie nawzajem.

Komunikacja wewnętrzna 

Veolia Energia Polska